Systematisk efteruddannelse: Patienten med astma og allergi – Middelfart

3 december, 08:00 - 16:15

Dette kursus søges godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis.

 

Program:

08.00-08.30: Registrering og morgenmad

08.30.08.45: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup
Underviser: Linda Makowska Rasmussen, overlæge, Gentofte Hospital og Morten Gervil, speciallæge, ph.d., pædiatri, Slagelse
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.45-10.15: Allergi hos børn og unge: Symptombilleder, diagnostik og behandling
Morten Gervil

10.15-10.30: Pause

10.30-12.00: Astma hos børn og unge: Symptombilleder, diagnostik og behandling
Morten Gervil

12.00-13.00: Frokostpause

13.00-13.45: Udredning af astma hos voksne herunder komorbiditet som allergisk rhinoconjuktivit, der vil blive illustreret ved cases
Linda Makowska Rasmussen

13.45-15.15: Behandling af astma og allergisk rhinit hos voksne. Med fokus på de nye anbefalinger fra GINA 2020 samt ARIA
Udfordringer med compliance, inhalations teknik og monitorering/kontrol
Linda Makowska Rasmussen

15.15-15.30: Pause

15.30-16.00: Astma fænotyper herunder svær astma
Hvornår  skal man overveje at henvise patient mhp. nye behandlingsmuligheder med biologisk behandling?
Linda Markowska Rasmussen

16.00-16.15: Opsummering på dagen og evaluering 
Klaus Roslind

16.15: Tak for denne gang
Klaus Roslind

 

Pris:

Praktiserende læger: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende en måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål:
Ved at deltage i kurset vil du få styrket din viden om udredning og behandling af astma bronkiale og forskellige typer af inhalations- og fødemiddelallergier. Du vil blive undervist i gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest eventuel relevant billeddiagnostik samt behandling af tilstandene i almen praksis. Kurset vil desuden styrke din viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Rationel udredning af patienter med astma og inhalationsallergiske symptomer samt rationel udredning af patienter med symptomer på fødemiddel allergier og intolerance, som de præsenteres i almen praksis. Der ønskes fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorieundersøgelser og evt. billeddiagnostik
 • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, f.eks. lungefunktionsundersøgelser, patienters brug af symptom dagbog
 • Gennemgang af akut og vedligeholdelsesbehandling af patienter med astma
 • Gennemgang af de hyppigste allergier, med fokus på forebyggelse, non-farmakologisk og farmakologisk behandling
 • Viden om “advarselssymptomer” ved astma og allergi

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved udredning og behandling af astma og allergiske sygdomme
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af hvilke funktioner i relation til astma og allergi som ville kunne uddelegeres uden tab af faglighed og kvalitet

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

Speakers

 • Klaus Roslind

 • Morten Gervil

Systematisk efteruddannelse: Patienten med astma og allergi

Stadig ledige pladser