Systematisk Efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis – Middelfart

3. december 2019, 08:30 - 4. december 2019, 13:00

3.-4. december 2019 – Hinsgavl Slot, Middelfart – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med følgende takster:

Systematisk efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og max 1.500 kr. i transportudgifter.

Selvvalgt efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og max 1.500 kr. i transportudgifter.

https://laeger.dk/refusion-for-kursusaktivitet-og-studiemateriale

 

Formål:

Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evne til at håndtere patienter i praksis med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression og personlighedsforstyrrelser.

Varighed:

2 kursusdage med i alt 12 timers undervisning eksklusive pauser

Emner der skal behandles på de 2 dage:

Medicinske færdigheder og viden

 • Træning af hvordan lægen kan skelne mellem stress, sorg, eksistentielle problemer og depression.
 • Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
 • Håndtering af suicidalrisiko
 • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med relativt hyppige tilstande som for eksempel krise, stressrelaterede symptomer, PTSD, fødselsdepression og depression efter alvorlig somatisk sygdom, personlighedsforstyrrelser samt angstlidelser.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Kommunikation med patienter med psykiske symptomer.
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
 • Samarbejde med det kommunale system om pressende og klemte patienter.

Forhold omkring organiation

 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom.

Implementering

 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

Pris:

Begge dage: 5.600 kr. ekskl. moms (7.000 kr. inkl. moms) – Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS:

Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen. 

 

Program dag 1:

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion til kursets første dag

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin og kursusleder

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene og kursusleder

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15: Diagnosticering af depression

Skelnen mellem kriser, stress, sorgreaktioner og egentlige depressioner

Særlige problemstillinger vil blive berørt:

Depression i forbindelse med somatisk sygdom og graviditet og fødsel, PTSD, betydningen af comorbid angst og personlighedsforstyrrelser.

Behandling og omsorg

Farmakologiske problemer ved medicinsk behandling af depression i almen praksis og samspillet med andre behandlingsformer. Nyopståen af suicidaltanker i forbindelse med behandlingen?

Håndtering af søvnløshed, angst og suicidalrisiko

Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

13.15: Frokostbuffet

14.00: Gerontopsykiatri

Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

15.00: Håndtering af suicidalrisiko

Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

15.15: Medicinordination, præparatvalg, dosering og længde af behandling

Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

16.00: Netværkspause med forfriskninger

16.15: Cases med diagnostiske “nødder”

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

17.15: Samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

18.00: Tak for i dag

Bo og Tina

 

Program dag 2:

08.00: Registrering og morgenbuffet

08.30: Velkommen og introduktion til kursets anden dag

Tina Ipsen og Bo Gerdes

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.40: Velkommen i kommunen

Hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger, herunder indikation for sygemeldinger og hvad attesterne skal indeholde og sagsbehandlerens rolle.

Michael Hagedorn-Christiansen, fagkonsulent, sygedagpengeområdet, Høje Tåstrup

11.00: Netværkspause med forfriskninger

11.15: Cases med udgangspunkt i attester og henvisninger

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.00: Videndeling med kollegaer

Diskussion af konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning i praksis

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.30: Opsummering på dagen og evaluering

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.45: Tak for denne gang – sandwich to go

Bo og Tina

Speakers

 • Bo Gerdes

 • Michael Hagedorn-Christiansen

 • Michael Nielsen

Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser