Systematisk Efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis – Middelfart

3 december, 08:30 - 4 december, 13:00

Formål:
Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evne til at håndtere patienter i praksis med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression og personlighedsforstyrrelser.

Varighed:
2 kursusdage med i alt 12 timers undervisning eksklusive pauser

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.000 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Emner der skal behandles på de 2 dage:

Medicinske færdigheder og viden

 • Træning af hvordan lægen kan skelne mellem stress, sorg, eksistentielle problemer og depression.
 • Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
 • Håndtering af suicidalrisiko
 • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med relativt hyppige tilstande som for eksempel krise, stressrelaterede symptomer, PTSD, fødselsdepression og depression efter alvorlig somatisk sygdom, personlighedsforstyrrelser samt angstlidelser.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Kommunikation med patienter med psykiske symptomer.
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
 • Samarbejde med det kommunale system om pressende og klemte patienter.

Forhold omkring organiation

 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom.

Implementering

 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

 

Pris:

Begge dage: 5.600 kr. ekskl. moms (7.000 kr. inkl. moms) – Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program dag 1:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Kursusleder, Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene 

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-13.15: Diagnosticering og skelnen mellem
Kriser, stress, sorgreaktioner og egentlige depressioner

Særlige problemstillinger vil blive berørt:
Depression i forbindelse med somatisk sygdom og graviditet og fødsel, PTSD, betydningen af comorbid angst og personlighedsforstyrrelser.

Behandling og omsorg
Af ovenstående diagnoser
Farmakologiske og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis
Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

13.15-14.00: Frokostbuffet

14.00-15.00: Gerontopsykiatri
Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

15.00-15.15: Håndtering af suicidalrisiko
Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

15.15-16.00: Medicinordination, præparatvalg, dosering og længde af behandling
Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

16.00-16.15: Netværkspause med forfriskninger

16.15-17.15: Cases med diagnostiske “nødder”
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

17.15-18.00: Samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

18.00: Tak for i dag
Bo

 

Program dag 2:

8.00-8.30: Registrering og morgenbuffet

8.30-8.40: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Kursusleder, Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

8.40-11.00: Velkommen i kommunen
Hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger, herunder indikation for sygemeldinger og hvad attesterne skal indeholde og sagsbehandlerens rolle.
Michael Hagedorn-Christiansen, fagkonsulent, sygedagpengeområdet, Høje Tåstrup

11.00-11.15: Netværkspause med forfriskninger

11.15-12.00: Cases med udgangspunkt i attester og henvisninger
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.00-12.30: Videndeling med kollegaer
Diskussion af konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning i praksis
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.30-12.45: Opsummering på dagen og evaluering
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.45: Tak for denne gang – sandwich to go
Bo

Speakers

 • Bo Gerdes

 • Michael Hagedorn-Christiansen

 • Michael Nielsen

Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser