Systematisk Efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis – Middelfart

3 december, 08:30 - 4 december, 13:00

Formål:
Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evne til at håndtere patienter i praksis med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression og personlighedsforstyrrelser.

Varighed:
2 kursusdage med i alt 12 timers undervisning eksklusive pauser

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.000 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Emner der skal behandles på de 2 dage:

Medicinske færdigheder og viden

 • Træning af hvordan lægen kan skelne mellem stress, sorg, eksistentielle problemer og depression.
 • Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
 • Håndtering af suicidalrisiko
 • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med relativt hyppige tilstande som for eksempel krise, stressrelaterede symptomer, PTSD, fødselsdepression og depression efter alvorlig somatisk sygdom, personlighedsforstyrrelser samt angstlidelser.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Kommunikation med patienter med psykiske symptomer.
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
 • Samarbejde med det kommunale system om pressende og klemte patienter.

Forhold omkring organiation

 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom.

Implementering

 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

 

Pris:

Begge dage: 5.600 kr. ekskl. moms (7.000 kr. inkl. moms) – Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program dag 1:

8.30-9.00: Registrering og morgenbuffet

9.00-9.15: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin og kursusleder og Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene og kursusleder

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

9.15-13.15: Diagnosticering af depression
Skelnen mellem kriser, stress, sorgreaktioner og egentlige depressioner

Særlige problemstillinger vil blive berørt:
Depression i forbindelse med somatisk sygdom og graviditet og fødsel, PTSD, betydningen af comorbid angst og personlighedsforstyrrelser.

Behandling og omsorg
Farmakologiske problemer ved medicinsk behandling af depression i almen praksis og samspillet med andre behandlingsformer. Nyopståen af suicidaltanker i forbindelse med behandlingen?

Håndtering af søvnløshed, angst og suicidalrisiko
Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

13.15-14.00: Frokostbuffet

14.00-15.00: Gerontopsykiatri
Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

15.00-15.15: Håndtering af suicidalrisiko
Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

15.15-16.00: Medicinordination, præparatvalg, dosering og længde af behandling
Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

16.00-16.15: Netværkspause med forfriskninger

16.15-17.15: Cases med diagnostiske “nødder”
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

17.15-18.00: Samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

18.00: Tak for i dag
Bo og Tina

 

Program dag 2:

8.00-8.30: Registrering og morgenbuffet

8.30-8.40: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Tina Ipsen og Bo Gerdes

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

8.40-11.00: Velkommen i kommunen
Hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger, herunder indikation for sygemeldinger og hvad attesterne skal indeholde og sagsbehandlerens rolle.
Michael Hagedorn-Christiansen, fagkonsulent, sygedagpengeområdet, Høje Tåstrup

11.00-11.15: Netværkspause med forfriskninger

11.15-12.00: Cases med udgangspunkt i attester og henvisninger
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.00-12.30: Videndeling med kollegaer
Diskussion af konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning i praksis
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.30-12.45: Opsummering på dagen og evaluering
Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

12.45: Tak for denne gang – sandwich to go
Bo og Tina

Speakers

 • Bo Gerdes

 • Michael Hagedorn-Christiansen

 • Michael Nielsen

Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser