Systematisk efteruddannelse: Den tunge psykiatri i almen praksis – Middelfart

1 december, 09:00 - 15:45

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2021-0261 og følgende takster:

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportgodtgørelse.

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Underviser: Michael Nielsen, overlæge i udredningsenheden, afd. for depression og angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde.
Der er indlagt en pause på 15 minutter om formiddagen.

09.15-13.00: Diagnostik, behandling og omsorg
– Identifikation af alvorlig psykopatologi i almen praksis
– Den sociale anamnese
– Hierarkisk diagnostik – start ovenfra
– Objektiv psykisk – beskriv dine observationer og lav en one-liner
– Psykofarmakologi i almen praksis
– Somatisk co-morbiditet og uro på plejehjemmet
– Tvang i almen praksis

13.00-14.00: Frokostbuffet

14.00-14.45: Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
– Kommunikation med patienter med psykiatrisk sygdom
– Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger
– Samarbejde med det kommunale system om særligt udsatte patienter

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Hvordan organiserer vi os mht. behandling af de tunge psykiatriske patienter og hvordan får vi implementeret den nye viden i egen praksis?
Philip Hasselqvist

15.30-15.45: Opsummering på dagen og evaluering
Philip Hasselqvist

15.45: Tak for denne gang
Philip Hasselqvist

 

Pris:

Praktiserende læger: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 995 kr./1.195 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål:
Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evner til at håndtere patienter, der er socialt marginaliserede, sårbare og misbrugende samt patienter med psykoser og personlighedsforstyrrelser.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00

Emner som kurset skal behandle:

Medicinske færdigheder og viden

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med psykisk sygdom med samtidige somatiske helbredsproblemer (somatisk komorbiditet) /misbrug.
  • Diagnostik, behandling og omsorg for patienten, der er socialt marginaliseret.
  • Diagnostik, behandling og omsorg for patienten med mulig psykose, som det præsenteres i almen praksis eller på lægevagten, herunder indikationer for tvangsindlæggelse.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Kommunikation med patienter med psykiatrisk sygdom.
  • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
  • Samarbejde med det kommunale system om særligt udsatte patienter.

Forhold omkring organisation

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom, herunder en særlig fokus på socialt marginaliserede patienter og patienter med suboptimal evne til egenomsorg.

Implementering

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

Speakers

  • Philip Hasselqvist

  • Michael Nielsen

Systematisk efteruddannelse: Den tunge psykiatri i almen praksis - Middelfart

Stadig ledige pladser