Sundhedsjura

21. november 2016, 09:00 - 17:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

På seminaret ”Sundhedsjura” får du, med udgangspunkt i den kliniske hverdag, et indgående kendskab til sundhedslovgivningen og de etiske dilemmaer der opstår i spændingsfeltet mellem lovgivning og praksis. Seminaret giver dig operationelle værktøjer til at håndtere de praktiske udfordringer, der opstår i dagligdagen i samarbejde med andre faggrupper og i forhold til patienter og pårørende.

Målgruppe

Sundhedspersoner med patientkontakt og behandlingsansvar

Efter seminaret ved du meget mere om

 • Sundhedspersoners dialog med patienter og pårørendes rettigheder
 • Kommuner og regioners ansvar for at tilvejebringe tilbud om behandling og hjemmesygepleje
 • Patienters selvbestemmelsesret og de nye regler i sundhedsloven om tilbageholdelse af patienter i somatikken
 • Sundhedsdata og benyttelse af IT i patientbehandlingen
 • Sundhedspersoners ansvar og retsstilling i klage- og tilsynssager
 • Reglerne og vilkår for samarbejdet mellem region, kommune og praksissektoren

Målsætningen er, at du efter seminaret føler dig rustet til at håndtere de juridiske problemstillinger der opstår i den kliniske hverdag i samarbejdet mellem patienter, pårørende og andre sundhedspersoner

Undervisere

Kent Kristensen er ph.d. og lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet. Kent Kristensen er en af Danmarks førende forskere i sundhedsret og har skrevet flere bøger og artikler om patienters retstilling og sundhedspersoners ansvar – herunder også bogens, Sundhedsjura, der udleveres på seminaret.

Karen-Inger Bast har siden 2007 været direktør for Patienterstatningen. Inden da var hun vicestadsadvokat for København. Karen-Inger Bast er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1981.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Priser:

Sundhedspersoner: 4.875 kr. inkl. moms

Andre: 6.250 kr. inkl. moms

 

Vi søger Efteruddannelsesfonden for almen praksis om godkendelse til denne konference.

Speakers

 • Kent Kristensen

 • Karen-Inger Bast

Sundhedsjura

Stadig ledige pladser

Program

21-11-2016

 • 09.00 - 09.30

  Registrering og kaffe

 • 09.30 - 09.35

  Velkomst

  Ved Tina Ipsen, projektchef Dagens Medicin

 • 09.35 - 09.45

  • Kent Kristensen

  Indledning på konferencen

  Ved dagens underviser Kent Kristensen, ph.d. og lektor i Sundhedsret, Syddansk Universitet

 • 09.45 - 10.15

  Retten til at blive patient – regioner og kommuners ansvar

  • Retten til at blive patient
  • Regioners og kommuneres pligt til at tilbyde sygehusbehandling og hjemmesygepleje

 • 10.15 - 11.15

  Sundhedspersonernes ansvar

  • Sundhedspersoners faglige virksomhed
  • Ansvarsbestemmelserne –målestokken for simpel og grov uagtsomhed
  • Delegation og videredelegation af opgaver og ansvar ved samarbejde på tværs af faggrupper
  • Indskrænkning og fratagelse af autorisationen
  • Sundhedspersoner uden grænser – reglerne om gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer inden for EU.
  • Arbejdsgiverens ansvar

 • 11.15 - 11.30

  Pause med forfriskninger

 • 11.30 - 12.10

  • Karen-Inger Bast

  Er det din hovedpine, hvis der sker en patientskade?

  • Hvad er en patientskade?
  • Hvad er sundhedspersoners pligt og kan man lære noget af skaderne?

  Karen-Inger Bast, direktør, Patienterstatningen

 • 12.10 - 13.00

  Frokost

 • 13.00 - 14.00

  Information og samtykke

  • Ansvar for indhentelse af information og samtykke
  • Hvordan forvaltes retten til selvbestemmelse og reglerne om inddragelse af pårørende?
  • Forholdet til psykiatrilovens regler om tvang og servicelovens regler om magtanvendelse
  • Forholdet til mindreårige og demente
  • Reglerne om tilbageholdelse af patienter efter sundhedsloven

 • 14.00 - 14.30

  Retten til en værdig død

  • Retten til at fravælge behandling
  • Sundhedspersoners ansvar ved beslutning om ophør af behandling
  • Livstestamenter

 • 14.30 - 15.15

  Retten til fortrolighed

  • Fortrolighed: Tavshedspligt, ytringsfrihed, loyalitetspligt
  • Hvad er omfattet af tavshedspligten?
  • Udfordrer brugen af sundhedsdata det fortrolige rum mellem patient og sundhedsperson?
  • Reglerne om udførelse af journal-audits og videregivelse af oplysninger til forskningsformål

 • 15.15 - 15.45

  Pause med forfriskninger

 • 15.45 - 16.15

  Aktindsigt

  • Hvad er omfattet af aktindsigten?
  • Har mindreårige børn og unge en selvstændig ret til aktindsigt?
  • Forholdet til forældremyndigheden
  • Pårørendes ret til aktindsigt

 • 16.15 - 16.45

  Sammenhængende patientforløb: Regioner og kommuners opgaver og samarbejde med almen praksis

  • Regionernes planlægning og ansvar for ydelser i primærsektoren
  • Regionale og kommunale sundhedsaftaler
  • Er privatpraktiserende sundhedspersoner forpligtet af sundhedsaftalerne?
  • Samarbejdet med praksissektoren og indgåelse af overenskomster

 • 16.45 - 17.00

  Klagesager

  • Klager over sundhedspersoners faglighed
  • Sundhedspersoners retsstilling i klagesager
  • Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med klagesager

 • 17.00 - 17.10

  Opsummering og tak for i dag