Selvvalgt efteruddannelse: Plejehjemslægen – Middelfart

29 november, 08:30 - 16:00

Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0425 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.000 kr., 1 dags kursusafgift á op til 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenmad

09.00-09.20: Velkommen
Kursusleder: Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene
Undervisere: Catherine Foss, overlæge, ph.d., klinisk lektor, geriatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Carina Lundby, postdoc.phd., Forskningsenheden Almen Praksis SDU

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde.

09.20-10.30: Medicinering af ældre, hvad skal vi overveje og tage hensyn til?
– Hvad ønsker vi at opnå ved behandling?
– Midler mod demens, antipsykotika, beroligende og sovemedicin
– Hvornår er det indiceret? Hvornår er det ikke?
– Behandling med analgetika inkl. morfin
Catherine Foss

10.30-10.45: Pause

10.45-10.50: Kort oplæg/introduktion
Carina Lundby

10.50-11.35: Patientcases og gruppearbejde
Catherine Foss og Carina Lundby, faciliteret af Bo Gerdes

11.35-12.00: Opsamling i plenum

12.00-13.00: Frokostpause

13.00-13.20: Medicinering – hvordan kan vi optimere og evt. seponere – Barrierer?
Gives der for meget medicin og hvordan kan forbruget nedbringes?
Carina Lundby

13.20-14.00: Cases og gruppearbejde: Ordinering og seponering

14.00-14.20: Ressourcer til afmedicinering
Carina Lundby

14.20-14.35: Pause

14.35-14.50: Psykofarmaka på plejehjem
Oplæg ved Bo Gerdes

14.50-15.20: Cases vedr. antipsykotisk medicin og andre psykofarmaka
Alle

15.20-15.40: Diskussion i plenum

15.40-16.00: Opsamling og afrunding 
Bo Gerdes

16.00: Tak for i dag
Bo Gerdes

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.045 kr./1.245 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål:
Kurset har specielt fokus på medicinering med psykofarmaka på plejehjem.
Underviser Catharine Foss, der er overlæge på geriatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital og Carina Lundby, der er post.doc. phd. ved Forskningsenheden Almen Praksis SDU, har begge stor erfaring med dette og vi vil på dette kursus komme grundigt igennem, hvilke overvejelser og hensyn vi skal tage som praktiserende læger og hvordan vi kan optimere og eventuelt seponere medicinen.

Varighed:
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Speakers

  • Bo Gerdes

  • Catherine Foss

Selvvalgt efteruddannelse: Plejehjemslægen

Stadig ledige pladser