Hvem skal sørge for lægernes efteruddannelse – og hvordan?

3 oktober, 12:00 - 15:00

Medicinrådets krav om habilitet har sendt dønninger igennem hospitalerne og lægestanden. Kan hospitalerne selv løfte opgaven og betale for al efteruddannelse af læger?