Vejen til bedre og billigere sundhed og større tilfredshed hos borgere! – KøbenhavnKom til servicedesign konference torsdag 7. november i København hvis du arbejder med kommunal sundhed og rehabilitering.

7 november, 09:00 - 16:30

Hvorfor tilmelde sig konferencen?
Når du går hjem fra denne konference, vil du være inspireret til et nyt blik på den kommunale sundhedssektor, se muligheder for at finde nye veje og levere ydelser, der stemmer overens med forventningerne både hos borgere og administration.

Borgeren i centrum – velfærdsdesign er metoder til at afdække brugernes behov, kortlægge brugerrejser og samtidig nysgerrigt undersøge og afprøve nye muligheder.

Erfaringen viser, at når man inddrager borgerne i beslutningerne, bliver det både billigere for kommunen og bedre for borgerne.

Denne konference lærer dig metoder til at sætte borgeren systematisk i centrum.

Få et strategisk og operationelt view på mulighederne med servicedesign

  • Konferencen belyser værdien af at arbejde med servicedesign og samskabelse, som redskaber til en bedre velfærd for borgere med kommunalt omsorgsbehov, samt hvordan man kan dokumentere effekt
  • Du får designredskaber med hjem til at sætte processer i værk på din arbejdsplads
  • Du får diskuteret implementeringsstrategier for borgersamarbejdet
Målgruppe:

Kommunaldirektører, chefer for kommunalt sundhedsvæsen, sundhedspolitikere, sundhedschefer, distrikt/områdeledere, ledende sygeplejersker, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, SOSU-assistenter og andre med interesse for området

Pris:

Målgruppe: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

9.00 – 9.30    Ankomst og kaffe

9.30 – 9.40    Velkomst og indledning

9.40 – 10.25  Samskabelse af velfærd – hvilke muligheder og udfordringer giver det?
Hvilken værdi kan vi forvente? Og hvordan kan vi måle og dokumentere den?
Anne Tortzen, cand.scient.pol., ph.d., stifter af Center for Borgerdialog

10.25 – 10.55  Hvordan bruger Kolding kommune velfærdsdesign – en strategisk betragtning
Anette Kold, Afdelingschef Strategisk Vækst, Kolding Kommune

10.55 – 11.15  Pause

11.15 – 11.40  Rødovre kommune bruger service design. Hvad kommer der ud af det?
Velfærdsdesign er ikke mindst en ændring af kulturen. Hvordan bearbejder de det mentale skift til at tænke udefra-ind? Hør hvordan de gør i Rødovre kommune.
Camilla Sort, chefkonsulent, Muusmann, Kristine Rødgaard Andersen, programleder, Rødovre Kommune

11.40 – 12.00 Sikker medicin håndtering
Sikker Medicinhåndtering har til formål at nedbringe
antallet af utilsigtede hændelser i kommunens plejetilbud.
Hvordan designer man sig ud af det problem?
Kerstin Bro Egelund Seniordesigner, Designskolen Kolding

12.00 – 12.55  Frokost

12.55 – 13.05  Introduktion til værksteder
Hvad skal vi de næste par timer? Indløs billetter til to værksteder

13.05 – 14.20
Værksted 1
Introduktion til designmetoder
Hvordan kan jeg bruge designmetoder aktivt i mit arbejde? Intro og øvelser til enkle, relevante og brugbare designmetoder.
Kerstin Bro Egelund Seniordesigner, Designskolen Kolding

Værksted 2
 Service design som strategisk-taktisk redskab – hvordan sikrer man fælles tilslutning i organisationen?
Camilla Sort, chefkonsulent, Muusmann, Kristine Rødgaard Andersen, programleder, Rødovre Kommune

Værksted 3
Ambition om ligeværdig inddragelse
Det handler om at skabe bedre sundhed, og det starter og slutter hos borgerne. Metoden At borgerdesigne går på tværs og kobler ligeværdigt borgerperspektiver med de fagprofessionelles perspektiver. Borgerdesign sætter problemstillingerne i et nyt lys og skaber i en fælles proces grundlag for anderledes strategiske beslutningerne på tværs. Du får indblik i metoden og prøver elementer af.
Kirsten Engholm Jensen, Tværsektoriel projektleder, Borgerdesign

14.20 – 14.40  Pause

14.40 – 15.55
Værksted 1

Introduktion til designmetoder
Hvordan kan jeg bruge designmetoder aktivt i mit arbejde? Intro og øvelser til enkle, relevante og brugbare designmetoder.
Kerstin Bro Egelund Seniordesigner, Designskolen Kolding

Værksted 2
 Service design som strategisk-taktisk redskab – hvordan sikrer man fælles tilslutning i organisationen?
Camilla Sort, chefkonsulent, Muusmann, Kristine Rødgaard Andersen, programleder, Rødovre Kommune

Værksted 3
Ambition om ligeværdig inddragelse
Det handler om at skabe bedre sundhed, og det starter og slutter hos borgerne. Metoden At borgerdesigne går på tværs og kobler ligeværdigt borgerperspektiver med de fagprofessionelles perspektiver. Borgerdesign sætter problemstillingerne i et nyt lys og skaber i en fælles proces grundlag for anderledes strategiske beslutningerne på tværs. Du får indblik i metoden og prøver elementer af.
Kirsten Engholm Jensen, Tværsektoriel projektleder, Borgerdesign

15.55 – 16.00  Tilbage til plenum

16.00 – 16.30  Fra tanke til handling
Hvis du tror at planlægning er meget arbejde, så er Implementering et endnu større arbejde. Hvad skal du tage højde for? En dialog mellem dagens medvirkende om erfaringer med at komme fra plan til handling.

16.30          Afrunding og kom godt hjem

Speakers

  • Anne Tortzen

  • Steen Holse Andersen

  • Camilla Sort

  • Kerstin Bro Egelund

  • Kirsten Engholm Jensen

  • Anette Kold

Vejen til bedre og billigere sundhed og større tilfredshed hos borgere! - København

Stadig ledige pladser