Akutfunktioner i kommunerne

22. november 2016, 08:30 - 16:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip.

Deltag på konferencen, hvor vi går i dybden med de udfordringer, der knytter sig til akuttilbud og akutfunktioner, f.eks. lægedækning, ansvarsfordeling og kompetencer.

Blandt oplægsholderne er en sektionschef fra Sundhedsstyrelsen, der udlægger betydningen af de nye faglige anbefalinger for ældre medicinske patienter i forhold til akuttilbud og akutfunktioner. Vi får indblik i allerede eksisterende akuttilbud og akutfunktioner. Og ikke mindst får vi besøg af repræsentanter for regioner, kommuner og praktiserende læger, der hver for sig og i fællesskab peger på udfordringer og løsninger.

Deltag i eftermiddagens workshops om:

 • Sammenhængen mellem det præhospitale område, FAM’erne og de kommunale tilbud
 • Almen praksis og akutpladser
 • Kompetencebehovet i akutfunktioner- og tilbud

 

Priser:

Offentligt ansatte: 2.700 kr. inkl. moms.

Andre: 6.200 kr. inkl. moms.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

I partnerskab med Århus Kommune.

AAK_02_venstre_70_cmyk
AAK

Speakers

 • Pierre Bouchelouche

 • Inge Kristensen

 • Kathrine Gellert

 • Annie Hertz Mathiesen

 • Anja Thoft Bach

 • Kirsten Hansen

 • Anders Kühnau

 • Annemarie S. Zacho-Broe

 • Anna Mette Nathan

 • Frede Olesen

 • Anni Kjærgaard Sørensen

 • Helle Haunstrup Krog

 • Helle Skovgaard

 • Per Sabro

 • Eva Hansen

 • Gitte Nørgaard

Akutfunktioner i kommunerne

Stadig ledige billetter

Program

22-11-2016

 • 08.30 - 09.00

  Ankomst og registrering

  Morgenkaffe mm.

 • 09.00 - 09.10

  Velkomst og indledning

  Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin
  Mia Fruergaard, partner, Muusmann

 • 09.10 - 09.30

  • Anja Thoft Bach

  • Eva Hansen

  Akuttilbud i kommunerne i dag – hvor er vi?

  Anja Thoft Bach, chef for akuttilbud og rehabilitering, Aarhus kommune
  Eva Hansen, viceområdechef, Viby - Højbjerg, Aarhus Kommune

 • 09.30 - 10.30

  • Kathrine Gellert

  • Helle Skovgaard

  • Anni Kjærgaard Sørensen

  Akutpladser og akuttilbud – hvad indeholder de – og hvordan sikres lægedækningen?

  Kommunale repræsentanter fortæller om spændende indsatser og erfaringer på akutområdet. Herunder hvordan man har sikret lægedækningen og samarbejdet med PLO.

  Kathrine Gellert, leder af Akuttilbud Aalborg Tværsektoriel akutfunktion mellem Esbjerg Kommune 
  Anni Kjærgaard Sørensen, Hjemmesygeplejechef, Esbjerg kommune  
  Helle Skovgaard, afdelingssygeplejerske, FAM, Sydvestjysk Sygehus

 • 10.30 - 10.50

  Pause

 • 10.50 - 11.50

  • Anja Thoft Bach

  • Helle Haunstrup Krog

  • Annie Hertz Mathiesen

  • Pierre Bouchelouche

  Hvordan ser akuttilbud ud i dag?

  Eksempler fra udekørende teams, der understøtter og supplerer de kommunale akuttilbud:

  • Annie Hertz Mathiesen, Daglig leder af Akutteamet, Hjemmesyge- og Sundhedsplejen, Sønderborg og Steen Jepsen, konsulent Sundhed, Sønderborg
  • Den fælles akutindsats i Aarhus, Anja Thoft Bach, chef for akuttilbud og rehabilitering og Helle Haunstrup Krog, leder af akutteamet, Aarhus kommune
  • Det mobile laboratorium i Køge, Pierre Bouchelouche, ledende overlæge, Sjællands Universitetshospital, Klinisk Biokemisk afdeling
   
  • Effekten af tidlig geriatrisk opfølgning ved Aarhus Universitetshospital, Lene Holst Pedersen, læge, ph.d.-studerende, geriatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
    Debat og dialog om muligheder og udfordringer ved de forskellige modeller

 • 11.50 - 12.10

  Hvordan dimensionerer man akutfunktionen?

  Hvilke faktorer og hvilken viden bør indgå i dimensioneringen af den kommunale akutfunktion? Hvad kan man planlægge på forhånd, og hvordan sikres, at kapaciteten løbende afspejler de forventninger og krav, der er til kommunernes opgavevaretagelse?
  Lars Tranholm, chefkonsulent, MUUSMANN  

 • 12.10 - 13.00

  Frokost

 • 13.00 - 13.30

  Akuttilbud i kommunerne i dag – hvor er vi?

  Sundhedsstyrelsen præsenterer de nye, faglige anbefalinger fra styrelsen vedrørende ældre medicinske patienter med særligt fokus på behovet for opgradering af de kommunale akutfunktioner.

  Kirsten Hansen, sektionsleder, ph.d., Sundhedsstyrelsen

 • 13.30 - 14.15

  • Frede Olesen

  Visionen 2020

  Visionen 2020: Hvad bliver behovet i fremtiden med de nye, store sygehuses komme, og hvordan skal det mødes af kommunerne? Præsentation af konklusioner fra workshops á fem minutter.

  Med afsluttende kommentarer ved Frede Olesen, Prof., dr.med., Lektor, Professor, dr.med., Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet

 • 14.15 - 14.30

  Pause

 • 14.30 - 15.30

  Det ideelle akutsystem på tværs af sektorer  Workshop 1:
  Sammenhængen mellem det præhospitale område, FAM'erne og de kommunale tilbud
  Hvordan hænger tilbuddene sammen, og hvordan kunne sammenhængen forbedres yderligere? Hvordan sikrer man, at de rigtige borgere kommer de rigtige steder hen i paletten af akutte tilbud?
  Catherine Hauerslev Foss, overlæge, ph.d., Aarhus Universitetshospital
  Per Sabro, lægefaglig direktør for det præhospitale område, Region Midtjylland
  Faciliteres af  Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

  Workshop 2:
  Almen praksis og akutpladser
  Hvad er der behov for; hvem sætter rammen for deres opgaver? Skal der ansættes læger i kommunen, og kan de overhovedet rekrutteres?
  Anna Mette Nathan, praktiserende læge og formand for PLO's Kommune- og Forebyggelsesudvalg
  Gitte Nørgaard, chef for sygeplejen, Herning Kommune
  Faciliteres af Lars Tranholm, chefkonsulent, MUUSMANN

  Workshop 3:
  Opkvalificering i akutfunktioner- og tilbud
  Sundhedsstyrelsen understreger behovet for opkvalificering, men er det kun sygeplejerskerne, der skal have stærkere kompetencer? Kan og skal man sikre, at alle faggrupper løftes, og i så fald hvordan? Og er hjælperne alt andet lige en uddøende race?
  Kirsten Hansen fra Sundhedsstyrelsen
  Faciliteres af Mia Fruergaard, partner, MUUSMANN

 • 15.30 - 16.15

  • Anders Kühnau

  • Annemarie S. Zacho-Broe

  • Anna Mette Nathan

  • Catherine Hauerslev Foss

  Anbefalingerne udfordres og kvalificeres

  Præsentation af anbefalingerne fra de 3 workshops ved oplægsholderne fra de respektive workshops.

  Paneldeltagere:

  Annemarie S. Zacho-Broe, sundhedschef, Aarhus kommune
  Anna Mette Nathan, praktiserende læge og formand for PLO's Kommune- og Forebyggelsesudvalg
  Catherine Hauerslev Foss, overlæge, ph.d., Aarhus Universitetshospital
  Anders Kühnau (S), formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg
  Ledes af Mia Fruergaard, partner, MUUSMANN

 • 16.15 - 16.30

  Farvel og tak for i dag

  Mia Fruergaard, partner, MUUSMANN
  Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin