København bagud på udredning

Målopfyldelsen inden for behandlingsindikatorerne er steget flot siden sidste opgørelsesperiode, viser den seneste årsrapport baseret på tal fra Dansk Sarkom Database. Blandt andet bliver MR- eller CT-scanning af patienter med subfasciel tumor på landsplan udført hos 100 pct. af patienterne, hvilket er en stigning i forhold til ca. 97 pct. året før. Andelen af patienter, […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement