Klager er sjældne ? og de er ikke anonyme Ole Riis Knudsen må forveksle uddannelseslægernes generelle diskussioner på temadage med anonyme klager

KÆRE OLE RIIS Knudsen! I dit indlæg i forrige nummer af Dagens Medicin tager du mig til indtægt for at være tilhænger af noget så uhyggeligt som et anonymt klagesystem tilmed under anvendelse af KGB-metoder. Det er skrap kost selv i agurketiden. Det er nok begrebet klage, du har stødt dig på og misforstået.

UDDANNELSESLÆGER I KØBENHAVNS Amt mødes en gang månedligt til såkaldte temadage, som typisk er inddelt sådan, at der dels drøftes generelle problemer omkring uddannelsen, dels foregår teoretisk undervisning.

De generelle problemer kan være mangeartede. Det kan dreje sig om arbejdstid, forhold til tutorlæge eller måden, som det kliniske arbejde gribes an på.

Jeg har altid opfordret til en fri diskussion af sådanne forhold, bl.a. fordi der i gruppen af uddannelseslæger ofte er kolleger, som kan angive løsningen på disse problemer eller give en realitetstestning. Således at ankepunkterne bliver vurderet af kolleger. Meget ofte medvirker det til at løse problemer, der måske ved første øjekast synes uoverstigelige.

DET SIGER SIG selv, at indholdet af en sådan diskussion er omfattet af den kollegiale tavshedspligt. Det springende punkt bliver nu, om de på temadagene fremførte ankepunkter skal opfattes som klager?

Det er ikke klager, men diskussionsindlæg, der har det formål at skabe en fælles bedre fremtid.

Jeg er ikke tilhænger af, at de ytringer, der falder under sådanne diskussioner, skal videregives til tutorlægen. Ytringerne giver anledning til en kollegial diskussion, som er med til at sikre uddannelsens fremtid. At videregive bemærkninger fra en sådan diskussion ville efter min mening være KGB-metoder, så det battede noget!

VED KLAGER VIL jeg forstå problemer, der som mindstemål ikke kan løses, hverken ved diskussioner blandt ligemænd eller ved praksisreservelæge-koordinators mellemkomst.

Det er heldigvis meget sjældent, at det når så vidt. Men sker det, vil sagen blive behandlet med fuld indsigt for alle parter og i et konkret møde mellem den involverede tutorlæge, sundhedsfaglig vicedirektør for Københavns Amt, praksisreservelægekoordinator og almen medicinsk uddannelseskoordinator. Københavns Amts Lægekredsforening, Foreningen af Yngre Læger og PLO orienteres om resultatet. Denne procedure følges omhyggeligt for at sikre tutorlægernes indflydelse på processen.

I DE MANGE år jeg har beskæftiget mig med uddannelse i Københavns Amt, har jeg ikke truffet på tilhængere af nogen anden form for administration af uddannelse end en absolut demokratisk.

Jens Tørning, Praktiserende læge, almen medicinsk uddannelseskoordinator i Københavns Amt

Skriv kommentar