Der er nu et ydernummer med patienter til salg i 7000 Fredericia

Dette job er udløbet

Der er ca. 1.600 tilmeldte patienter, men der gives ingen garanti for antallet, da dette kan ændre sig i både op- og nedadgående retning som følge af, at patienterne evt. skifter læge.

Regionen driver for tiden ydenummeret i lokaler beliggende i Fredericia. Der er mulighed for at overtage lokaler og inventar, og dermed en fuldt funktionsdygtig praksis. Det er ansat 3 usædvanligt dygtige og engagerede medarbejdere – 2 sygeplejerske og en sekretær, som følger med ved overdragelsen.

Både allerede eksisterende praksis og nye praksis kan byde på ydernummeret. Der er dermed også mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre.

Der er ikke fastsat en mindstepris for ydernummeret, og der sælges ikke nødvendigvis til højest bydende. Regionen vil foretage en samlet vurdering af de indkomne bud, herunder lægge vægt på nedenstående kriterier samt hvorfra, praksis skal drives i fremtiden. Regionen ønsker at støtte op om en bæredygtig praksisstruktur, og ser det derfor som en fordel, hvis praksis på sigt kan indgå i fx et sundhedshus, eller andet samarbejde med andre praktiserende læger.

Region Syddanmark vægter kvalitet, stabilitet og kontinuitet højt, hvorfor interesserede skal indsende nedenstående budblanket, ledsaget af
–  Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
–  Udførligt CV, gerne med referencer
–  En beskrivelse af, hvordan du forestiller dig at drive praksis og hvorfra
–  En beskrivelse af fremtidsvisionerne for praksis

Ydernummeret skal overtages senest den 1. marts 2018, og evt. tidligere efter nærmere forhandling herom.

Afgiv dit bud senest fredag den 27. oktober 2017 kl. 10.
Bud, som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Kontakt gerne Jannie Kramer, Praksisafdelingen,
Region Syddanmark – Jannie.kramer@rsyd.dk

Du kan læse mere om mulighederne her:
https://www.regionsyddanmark.dk/wm504684