Vil du være med til at tegne fremtiden i en af landets stærkeste Gynækologisk Obstetriske afdelinger? Direktionen

Ansøgningsfrist: 19/08/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Cheflæge til Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH.

Vi søger en erfaren, ambitiøs og visionær cheflæge, som sammen med afdelingens chefsygeplejerske og chefjordemoder vil stå i spidsen for en højt specialiseret afdeling. Stillingen er ledig pr. 1. januar 2023 eller efter aftale.

Det er OUH’s ambition at være patientens universitetshospital. Som universitetshospital udvikler og varetager vi både behandling, forskning og uddannelse på højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder.

Som leder på OUH vil du være med til at vise vejen i forhold til at sætte patienten først ved at sikre, at medarbejderne er godt klædt på til opgaven. Vores ambition er sammenhængende patientforløb, der både rummer universitetshospitalets høje faglighed og den enkelte patients ønsker. Som leder på OUH er det derfor afgørende, at du inddrager patientens og de pårørendes perspektiver i det løbende udviklings- og forbedringsarbejde.

Om afdelingen
Afdeling D er en højt specialiseret gynækologisk obstetrisk afdeling. Afdelingen rummer alle facetter inden for det gynækologisk obstetriske speciale. Vi har et højt ambitionsniveau i arbejdet med at sætte patienten først, sikre den højeste faglige kvalitet nationalt og internationalt inden for forskning, skabe rammer for den fortsatte udvikling og uddannelse og samtidig have et skarpt blik på at sikre en effektiv drift. Med afsæt i dette arbejder vi målrettet med at tiltrække og fastholde gode medarbejdere – hånd i hånd med et fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Vi er – som resten af OUH – i fuld gang med at forberede os til en vellykket flytning til det nye OUH. I den forbindelse er vi med til at udvikle Svendborg Sygehus til Svendborg Specialsygehus. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D vil fortsat have funktioner på både det nye OUH og Svendborg Specialsygehus. Dette arbejde kræver stor ledelsesmæssig bevågenhed, handlekraft og skarp prioritering, ligesom det forudsætter samarbejde på kryds og tværs.

Mere om opgaven                                                                                                                                    
Herudover ligger det aktuelle ledelsesmæssige fokus blandt andet på den højt specialiserede behandling og forskning, hvor du sammen med den øvrige ledelse kommer til at styrke og fortsat udbygge afdelingens højt specialiserede funktioner, sikre et fortsat fagligt højt niveau og udvikling samt styrke forskning mono- og tværfagligt inden for alle afdelingens specialområder.

Øvrige ledelsesmæssige opgaver bliver at:

 • Sikre opfølgning og implementering af nationale og regionale kvalitets- og servicemål med fokus på højeste faglighed og kvalitet i et stadigt mere involverende samspil med patienter og pårørende
 • Fastholde og styrke afdelingens position som attraktiv arbejdsplads – herunder understøtte generationsskifte på udvalgte poster samt rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere generelt
 • Sikre et godt samarbejde på tværs med de øvrige afdelingsledelser
 • Forestå koordinering med samarbejdspartnere såvel regionalt som tværsektorielt
 • Sikre og medvirke til, at patientforløb i Gynækologisk Obstetrisk afdeling D naturligt er tænkt tværfagligt
 • Sikre effektiv ressourceudnyttelse på tværs af matrikler og subspecialer – herunder sikre at afdelingen kan indfri sin andel af det transformationsbidrag (den besparelse), som hele OUH er pålagt i forbindelse med flytningen

Om dig
Direktionen og afdelingsledelserne på OUH har identificeret fire personlige karakteristika, som vi mener, man skal besidde, hvis man skal være leder hos os. Disse karakteristika er, at du som leder:

 • Kender vores fælles ramme, kan lede inden for den og udforsker nye muligheder, der understøtter OUH’s patientorienterede kultur
 • Er bevidst om din ledelsesret og –pligt
 • Søger selvindsigt og gerne vil udvikling
 • Er empatisk og samarbejdssøgende – du lytter til og inddrager andres synspunkter

Cheflægen skal være uddannet speciallæge i gynækologi og obstetrik og har ideelt set erfaring med kompleks ledelse, videnskabelige kompetencer og en lederuddannelse på master- eller lignende niveau. Vi forestiller os, at du desuden:

 • Har et skarpt blik for hele patientens forløb
 • Er respekteret for dine faglige, relationelle og kommunikative kompetencer
 • Er en visionær og engageret leder, der sammen med chefsygeplejersken og chefjordemoderen kan sikre afdelingens videre udvikling med blandt andet fokus på patient- og medarbejdertilfredshed
 • Anser det fælles lederskab som grundlaget for en velfungerende og sammenhængende afdelingsledelse
 • Kan igangsætte og underbygge de nye overlægeroller, herunder uddelegering af opgaver til de nye ledende overlæger
 • Kan inspirere og videreudvikle afdelingens lederfora, bl.a. driftsledelsesgrupper og specialeansvarsforum, så den relativt flade ledelsesstruktur kan bibeholdes
 • Formår at lede en stor speciallægegruppe med et tværfagligt perspektiv
 • Evner at understøtte forskning, uddannelse og udvikling samt implementere resultaterne i praksis
 • Er en nysgerrig, innovativ og ordentlig leder med en åben og inddragende lederstil og anerkendende tilgang
 • Har øje for den enkelte medarbejders stærke sider
 • Fremstår autentisk med en naturlig autoritet

Læs mere om opgaverne og organisationen i den uddybende stillingsbeskrivelse.

Du er ventet og velkommen
Som ny cheflæge på OUH bliver du taget godt imod gennem vores onboarding-program for afdelingsledere ’Ventet og Velkommen’. Du får en veltilrettelagt første tid i jobbet, hvor der er taget hånd om praktiske forhold og fx muligheder for ledelsesmæssig sparring – kort sagt din samlede faglige, sociale og kulturelle integration i organisationen OUH.                                                

Ansøgning, løn- og ansættelsesforhold
Stillingen søges elektronisk via HR-manager. Ansøgningsfristen er den 19. august 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 7. og 15. september for henholdsvis første og anden samtalerunde. Tiltrædelse er 1. januar 2023 eller efter aftale. Ansøger skal være indstillet på at besvare en ledelsesrelateret case og på at gennemføre en personlighedstest. Vi indhenter referencer efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte: