Vil du være med til at føre en af landets højt specialiserede øre-næse-halsafdelinger ind i fremtiden? Direktionen

Ansøgningsfrist: 12/06/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Cheflæge til Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F, OUH, Odense og Svendborg 

Det er OUH’s ambition at være patientens universitetshospital. Som universitetshospital udvikler og varetager vi både behandling, forskning og uddannelse på højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder. 

Vi søger nu en ambitiøs og visionær cheflæge til Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F.

Som leder på OUH vil du være med til at vise vejen i forhold til at sætte patienten først ved at sikre, at medarbejderne er godt klædt på til opgaven. Vores ambition er sammenhængende patientforløb, der både rummer universitetshospitalets høje faglighed og den enkelte patients ønsker. Som leder på OUH er det derfor afgørende, at du inddrager patientens og de pårørendes perspektiver i det løbende udviklings- og forbedringsarbejde. 

En vellykket flytning til det nye OUH er en højt prioriteret opgave for hele OUH i de kommende år. Forberedelsen, flytningen og den første tid på det nye OUH vil berøre alle ansatte og er derfor også en væsentlig opgave for dig som leder på OUH.

Mere om opgaven 
Om afdelingen og opgaven
Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F er Region Syddanmarks universitetsafdeling inden for specialet oto-rhino-laryngologi og audiologi og varetager specialets funktioner på hovedfunktionsniveau, regionsniveau samt højt specialiseret niveau jf. specialeplanen. Afdelingen servicerer primært Region Syddanmark.

Afdelingen har aktiviteter på både Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. I Svendborg varetager vi stor ambulant aktivitet og dagkirurgi. I Odense er der i overvejende grad regions- og højtspecialiserede funktioner, indlæggelser samt akutte forløb. 

Vi arbejder ambitiøst og konkret med, at patienter og pårørende får et godt forløb i afdelingen, og at de oplever et miljø, der er præget af tryghed, omsorg og professionalisme. Patienter/pårørende deltager aktuelt i forskningsudvalg, dialogforum, udvikling af beslutningsstøtteværktøjer og øvrige udviklingstiltag. 

Du skal kunne gå forrest med et strategisk og visionært blik på uddannelses-, forsknings-/udviklings- og forbedringsmuligheder, inden for alle faglige og ledelsesmæssige områder, samtidig med at du medtænker at Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F er et godt sted at arbejde.

Du får sammen med chefsygeplejersken det overordnede ansvar for afdelingen, hvor ledelsesopgaverne varetages i tæt samarbejde med ledergruppen. 
Du kan læse mere detaljeret om kerneydelse, organisation, nøgletal og forskningsaktiviteter i den uddybende stillingsbeskrivelse her

Om dig 
Direktionen og afdelingsledelserne på OUH har identificeret fire karakteristika, som vi mener, man skal besidde, hvis man skal være leder hos os. Disse karakteristika er, at du som leder:

  • kender vores fælles ramme, kan lede inden for den og udforsker nye muligheder, der understøtter OUH’s patientorienterede kultur
  • er bevidst om din ledelsesret og –pligt
  • søger selvindsigt og gerne vil udvikling
  • er empatisk og samarbejdssøgende – du lytter til og inddrager andres synspunkter

Du er den ideelle kandidat, hvis du herudover har erfaring med ledelse og har en lederuddannelse eller ønske om at erhverve en. Desuden ser vi gerne, at du har klinisk erfaring inden for oto-rhino-laryngologi. 

Du er ventet og velkommen
Som ny cheflæge på OUH bliver du taget godt imod gennem vores onboarding-program for afdelingsledere ’Ventet og Velkommen’. Du får en veltilrettelagt første tid i jobbet, hvor der er taget hånd om praktiske forhold og fx muligheder for ledelsesmæssig sparring – kort sagt din samlede faglige, sociale og kulturelle integration i organisationen OUH. 

Ansøgning, løn- og ansættelsesforhold 
Stillingen søges elektronisk via HR-manager. Ansøgningsfristen er den 12. juni 2023, og ansøgningen skal forholde sig til ansøgerens kompetencer i relation til de syv lægeroller. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. og 21. juni for henholdsvis første og anden samtalerunde.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Tiltrædelse den 1. oktober eller tidligere efter aftale. Ansøger skal være indstillet på at besvare en case og gennemføre en personlighedstest. Vi indhenter referencer efter aftale. 

Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte:

  • Chefsygeplejerske Vibeke Tilgaard Jensen, vibeke.tilgaard.jensen@rsyd.dk, tlf. 6541 5970
  • Sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen, Mathilde.Schmidt.Petersen@rsyd.dk, tlf. 2288 5498