Vil du være introduktionslæge i akutmedicin på en afdeling med stort fokus på ultralyd? Akutafdelingen, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 17/07/2022 Sygehus Lillebælt

Hvis du drømmer om at blive en del af en afdeling i konstant udvikling, hvor der er et godt uddannelsesmiljø, gode muligheder for faglig udvikling med tæt supervision af de bedste kolleger, så er det her, du skal slå til!

Vi søger 1 læge til introduktionsstilling i akutmedicin med besættelse fra 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Akutmedicin er et fagligt bredt speciale, hvor du vil møde meget varierede patienter fra de ortopædkirurgiske småskader over mavesmerterne i organkirurgien til den kritisk syge medicinske patient. Du vil være en del af det akutmedicinske hold, hvor Akutafdelingen i Kolding har flest uddannelseslæger i akutmedicin i Region Syd

Dine funktioner som introduktionslæge:

Du bliver ansat i Akutafdelingen i 12 måneder, hvor dit daglige arbejde vil foregå. Du vil blive tilknyttet de 3 store specialer i intern medicin, ortopædkirurgi og organkirurgi med hovedvægten på intern medicin.

Kerneopgaven for intro-lægen er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere og behandle den akutte patient i tæt samarbejde med specialernes læger og andre faggrupper som sygeplejersker.

Du vil herudover få kompetencer indenfor bl.a. ultralyd, flow-håndtering med prioritering og visitering, procedurer som ex lumbalpunktur, modtagelse af den ustabile patient og vejledning af KBU-læger og medicinstuderende.

Læs om Akutafdelingen her https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/akutafdelingen/uddannelses-og-jobsogende

Du får:
En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor

 • Den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt – afdelingen fik Uddannelsesprisen for Sygehus Lillebælt i 2021 pga den systematiske ultralydsoplæring og supervision i ultralyd
 • Du kommer på ultralydskurser i FLUS, FAST og FATE
 • EMCC-kursus (emergency medicine core competences) tilbydes i løbet af introduktionsstillingen
 • Tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus
 • Gode samarbejdsrelationer internt og eksternt er altafgørende
 • Du har indflydelse på at gøre uddannelsen endnu bedre
 • Medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
 • Kulturen er præget af tillid, respekt og humor

Om dig forventer vi at du:

 • Altid sætter patienten først – også i en travl hverdag
 • Trives med en uforudsigelig arbejdsdag
 • Byder dig til, når dagligdagen er presset
 • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger
 • Altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger
 • Er engageret og viser interesse for akutmedicin

 

Ansøgningen skal være på 1 side. Du skal strukturere CV efter dine kvalifikationer inden for de 7 lægeroller.

Der afholdes altid samtale med udvalgte ansøgere. Der indhentes altid reference efterfølgende efter nærmere aftale.  

Samtalerne forventes at blive afholdt tirsdag d. 2. august

 

Løn og ansættelsesvilkår:  

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.    

 Der indhentes rutinemæssigt børneattest på Sygehus Lillebælt.

 

Hvis du vil vide mere så kontakt:

 

Uddannelsesansvarlig overlæge                                                   

Anne Marie Høeg Hansen                                                                

Anne.Marie.Hoeg@rsyd.dk                                                            

Direkte tlf. 76363210