Vil du stå i spidsen for fremtidens kliniske farmakologi i en nyetableret afdeling? Direktionen

Ansøgningsfrist: 24/10/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ledende overlæge til Afdeling for Klinisk Farmakologi, OUH

Det er OUH’s ambition at være patientens universitetshospital. Som universitetshospital udvikler og varetager vi både behandling, forskning og uddannelse på højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder.

Vi søger nu en ledende overlæge til den nye Afdeling for Klinisk Farmakologi. Det lægelige speciale klinisk farmakologi har fra etableringen i 1999 været administrativt indlejret sammen med det klinisk biokemiske speciale på OUH. Det udskilles nu, i og med at Afdeling for Klinisk Farmakologi etableres på OUH med virkning fra den 1. januar 2022.

Som leder på OUH vil du være med til at vise vejen i forhold til at sætte patienten først ved at sikre, at medarbejderne er godt klædt på til opgaven. Vores ambition er sammenhængende patientforløb, der både rummer universitetshospitalets høje faglighed og den enkelte patients ønsker. Som leder på OUH er det derfor afgørende, at du inddrager patientens og de pårørendes perspektiver i det løbende udviklings- og forbedringsarbejde.

En vellykket flytning til det nye OUH er en højt prioriteret opgave for hele OUH i de kommende år. Forberedelsen, flytningen og den første tid på det nye OUH vil berøre alle ansatte og er derfor også en væsentlig opgave for dig som leder på OUH.

 

Om hovedopgaven

De overordnede opgaver for den ledende overlæge bliver at:

 • Lede etableringen af en selvstændig klinisk farmakologisk afdeling
 • Konsolidere og udvikle det klinisk farmakologiske speciale i Region Syddanmark
 • Sikre rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere

Visionen bag dette er, at Afdeling for Klinisk Farmakologi tager ejerskab for den overordnede koordinering samt faglige og administrative tiltag på lægemiddelområdet for hele Region Syddanmark. Se uddybende stillingsbeskrivelse.

 

Om afdelingen / den kommende afdeling

Aktuelt er der ansat ni speciallæger i klinisk farmakologi (fem overlæger og fire afdelingslæger), og der er knyttet introduktionsstillinger, tre hoveduddannelsesstillinger og en klinisk farmaceut. Den kliniske farmakologi i Region Syddanmark udvikler sig i betydeligt omfang i disse år, og vi løser opgaver knyttet til lægemiddelanvendelse på alle niveauer:

 • Patientnær rådgivning til læger i begge sektorer
 • Monitorering og audit af lægemiddelforbrugsmønstre
 • Myndighedsbetjening og rådgivning (Lægemiddelrådet, Medicinrådet og tilhørende Taskforce, Forsyningssikkerhed, Forum for Tværregional koordinering af medicin)
 • Efteruddannelse af læger
 • Forskning

Klinisk farmakologi har formaliseret samarbejde med – og funktionsudøvelse på:

 • Sydvestjysk sygehus
 • Lægemiddelenheden i Region Syddanmark (primærsektoren); herunder Telefarmakologisk Ambulatorium
 • Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Steno Diabetes Center Odense

Klinisk farmakologi har herudover et tæt samarbejde med Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin (KFFM) under IST på Syddansk Universitet.

Om dig

Direktionen og afdelingsledelserne på OUH har identificeret fire personlige karakteristika, som man skal besidde som leder hos os. Disse karakteristika er, at du som leder:

 • Kender vores fælles ramme, kan lede inden for den og udforsker nye muligheder, der understøtter OUH’s patientorienterede kultur
 • Er bevidst om din ledelsesret og –pligt
 • Søger selvindsigt og gerne vil udvikling
 • Er empatisk og samarbejdssøgende – du lytter til og inddrager andres synspunkter

Du er en ambitiøs speciallæge i klinisk farmakologi med ledelse- og forskningserfaring, som brænder for strategisk udvikling af klinisk farmakologi og for at medvirke til at sikre danske patienter og borgere den bedst mulige lægemiddelbehandling set både fra et individuelt perspektiv og et samfundsperspektiv. Du har en bred indsigt i organisationen af det danske sundhedssystem og er fortrolig med   lægemiddelområdet. Du må gerne have dokumenterede regulatoriske og sundhedsøkonomiske kompetencer. Du har betydelig samarbejdserfaring med interessenter på lægemiddelområdet regionalt såvel som nationalt. Du er også dygtig til identificere, udvikle og udnytte potentialet hos dine medarbejdere, og du praktiserer transparent og anerkendende ledelse.

Du må gerne have erfaring med samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutter og universiteter i forhold til forskning og uddannelse, ligesom du gerne må have konkret samarbejdserfaring med sygehusapoteker på lægemiddelområdet.

 

Ansøgning, løn- og ansættelsesforhold

Stillingen søges elektronisk via HR-manager. Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 8. og 17. november for henholdsvis første og anden samtalerunde. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAS. Tiltrædelse den 1. marts 2022 eller efter aftale. Ansøger skal være indstillet på at gennemføre en personlighedstest, og vi indhenter referencer efter aftale.

 

Du er ventet og velkommen

Som ny ledende overlæge på OUH bliver du taget godt imod gennem vores onboarding-program for afdelingsledere ’Ventet og Velkommen’. Du får en veltilrettelagt første tid i jobbet, hvor der er taget hånd om praktiske forhold og fx muligheder for ledelsesmæssig sparring – kort sagt din samlede faglige, sociale og kulturelle integration i organisationen OUH.

 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte

 • Per Damkier, specialeansvarlig overlæge, Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, telefon 65 50 37 90, mail: Per.Damkier@rsyd.dk
 • Kim Brixen, lægefaglig direktør, OUH, telefon 51 20 97 87, mail: kim.brixen@rsyd.dk