Vil du arbejde som psykolog i et specialiseret tværfagligt team med spændende opgaver? Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Ansøgningsfrist: 03/10/2022 Psykiatrisk Afdeling

Da den ene af vores nuværende psykologer fortsætter i en specialpsykologuddannelsesstilling og vi samtidig har fået mulighed for en opnormering, søger vi 2 psykologer eller specialpsykologer til fuldtidsstillinger i OPUS Aabenraa pr. 1. december 2022.

OPUS Aabenraa er et specialiseret psykiatrisk tværfagligt team som varetager ambulant udredning og behandling af 18-29 årige med debuterende skizofreni eller mistanke herom. Det treårige behandlingsforløb i OPUS er baseret på principperne i den nationale OPUS-behandling. Formålet med behandlingsindsatsen er, at den psykisk syge unge får en tilværelse så nær egne præmisser som muligt. Via en netværksindsats fastholdes patienten så vidt muligt i beskæftigelse og sociale relationer, så identitet kan fastholdes og personlig udvikling fortsætte. OPUS tilstræber at fastholde patienter i behandling og at forebygge indlæggelser.

OPUS arbejder med relationsbehandling, der bygger på psykodynamisk forståelsesramme med inddragelse af andre behandlingsmetoder, herunder kognitiv adfærdsterapi, når det er relevant for patienten.

Der er aktuelt 2 psykologer i OPUS. Psykologerne indgår endvidere i et fagligt fællesskab med de ca. 20 psykologer i Psykiatrien i Aabenraa. Psykologerne har en ledende psykolog som nærmeste leder, men er samtidigt placeret i teams og afsnit, hvor de følger den daglige drift, der er ledet af en funktionsleder og overlæge, som psykologerne refererer til i det daglige arbejde. I den tværfaglige personalegruppe i OPUS er der 14 medarbejdere samt sekretariat.

Dine opgaver i OPUS vil være

 • vistations, – udrednings- og behandlingsopgaver
 • at medvirke til den faglige udvikling af teamets psykoedukations- og behandlingsopgaver
 • deltage i konferencer, herunder relationskonferencer, og i øvrigt tage medansvar for teamets fortsatte udvikling, trivsel og ressourceanvendelse
 • at indgå i teamsamarbejde og arbejde selvstændigt
 • På tværs af organisation indgå i psykologgruppens supervision af tværfagligt personale, undervisning og debriefing alt efter erfaringsniveau

Vi tilbyder:

 • at du bliver en del af et tværfagligt, engageret og erfarent team
 • individuelt tilrettelagt introduktion og oplæring
 • et åbent arbejdsmiljø præget af gensidig respekt, opbakning, høj faglighed og kollegial sparring i hverdagen
 • selvstændige og udviklende arbejdsopgaver, hvor både faglige og personlige kompetencer kommer i spil
 • gode muligheder for supervision og videreuddannelse mod autorisation eller specialist
 • et dynamisk psykologfagligt miljø og fællesskab med andre psykologer og specialpsykologer
 • en arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement
 • en travl afdeling med høj faglighed og veluddannet personale med gode sociale relationer og en evne til at løse opgaver og udfordringer på en fleksibel og hjælpsom måde.
 • et veludbygget OPUS team med gode fysiske rammer

OPUS Team, Aabenraa er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af seks hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk). OPUS er geografisk placeret sammen med Lokalpsykiatri Aabenraa og i nær afstand til sengeafsnittene.

Ansættelsessted er Opnørplads 1-3 i centrum af Aabenraa.

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende psykolog Lene Gam Jørgensen på 99445587 (lene.gam.jorgensen@rsyd.dk), ved overlæge Ida Marie Jacobsen på 28 99 46 34 (Ida.Marie.Jacobsen@rsyd.dk) eller funktionsleder Bodil Thomsen på 24791980 (Bodil.Thomsen2@rsyd.dk).

Ansøgningsfrist mandag d. 3.oktober 2022.  Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 10. oktober 2022.

Ansøgningen indsendes elektronisk. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Psykologforening.