Vil du arbejde internationalt med base i Danmark – og vil du indsamle oplysninger og sikre adgang til sundhedsbehandling for syge eller sårbare asylansøgere i deres hjemlande?

Dette job er udløbet

Udlændinge- og Integrationsministeriets departement søger en udsendelsesrådgiver med særligt fokus på humanitære sager. Du har base i Danmark, men kommer også til at rejse en del som led i dit arbejde.

Om stillingen

Stillingen som udsendelsesrådgiver med særligt fokus på humanitære sager er en nyoprettet stilling i Udlændinge- og Integrationsministeriet og er placeret i enheden for Humanitært ophold. Enheden behandler bl.a. sager om humanitær opholdstilladelse, der kan gives til asylansøgere i Danmark, hvis de f.eks. er alvorligt syge og ikke kan få den nødvendige behandling i hjemlandet.

Som udsendelsesrådgiver understøtter du behandlingen af sager om humanitær opholdstilladelse ved f.eks. at indsamle oplysninger om adgang til medicin og sundhedsbehandling i lande, hvor asylansøgerne kommer fra. Du vil endvidere kunne få til opgave at forhandle garantiaftaler med tredjelande om adgang til sundhedsbehandling.

Som udsendelsesrådgiver er jeg optaget af at medvirke til en ordentlig, værdig og bæredygtig hjemvenden for personer, der af den ene eller den anden årsag er i Danmark uden lovligt ophold. Det er et utroligt spændende arbejde, som kræver en bred indsats med rejseaktivitet og et tæt samarbejde med både danske og udenlandske myndigheder og organisationer.” – Christina, udsendelsesrådgiver.

Du vil i dit daglige arbejde have udgangspunkt i departementet i København og efter behov foretage tjenesterejser til lande både i og uden for Europa, herunder også til Afrika, Mellemøsten eller Asien for kortere perioder ad gangen, f.eks. i forbindelse med fact-finding-opgaver. Du vil have en høj grad af indflydelse på og selv være med til at planlægge og tilrettelægge dine rejser. Du vil arbejde tæt sammen med ministeriets øvrige udsendelsesrådgivere, der bl.a. arbejder med danske såvel som internationale modtage- og reintegrationsprogrammer for afviste asylansøgere i deres hjemlande.

Herudover vil du også løbende skulle varetage generelle opgaver i departementet, f.eks. ministerbetjening, besvarelse af folketingsspørgsmål, udarbejdelse af notater m.m.

Om dig 

Du har en relevant uddannelsesmæssig/erhvervsmæssig baggrund og gerne erfaring på området, herunder i forhold til f.eks. asylret og menneskerettigheder eller sundhedsfaglige emner. Det er en fordel, hvis du har erfaring med lignende arbejde i en international organisation eller fra centraladministrationen og er vant til at stå på egne ben i international sammenhæng.

Du bliver en del af et nationalt og internationalt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed og samarbejde på tværs – internt som eksternt – er i højsædet. Vi forventer, at du:

  • er initiativrig og kan medvirke til at definere og udvikle egne opgaver
  • kan arbejde selvstændigt og analytisk med komplekse opgaver
  • har fornemmelse og interesse for internationale problemstillinger
  • har gode netværksegenskaber og samarbejdsevner
  • har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på både dansk og engelsk
  • trives i et travlt og uformelt miljø
Din nye hverdag  

Humanitært ophold er placeret i Asyl- og Migrationsafdelingen, der arbejder med nationale regler og EU-regler på asylområdet, grænseområdet, visumområdet, det internationale udlændingesamarbejde, udsendelsesarbejdet både i Danmark og internationalt og humanitært ophold.

Humanitært ophold har bl.a. ansvaret for at behandle generelle og konkrete sager om humanitær opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 9 b. Der kan meddeles humanitær opholdstilladelse til asylansøgere i Danmark, hvis de pågældende udlændinge f.eks. er meget alvorlig syge og ikke kan få den nødvendige behandling i hjemlandet eller tilhører en særlig sårbar gruppe. Humanitært ophold har ligeledes ansvaret for at monitorere domme fra EU-domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Vi er ca. 10 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi arbejder hårdt, og samtidig hjælper vi hinanden og har det godt. Samarbejde, videndeling og arbejdsglæde er forudsætningen for, at vi lykkes.

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Som led i din ansættelse, herunder bl.a. i forhold til dine rejser, kan du skulle deltage i forskellige kursusaktiviteter, f.eks. hos Udenrigsministeriet.

Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT, og at du kan opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforholdet.

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt enhedschef Lisbeth A. Kunnerup på telefonnummer 61 98 33 57 eller på e-mail laun@uim.dk.

Søg stillingen  

Klik på knappen ‘Søg job’ og upload din ansøgning mv. senest tirsdag den 9. april 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 17.

Der vil være en skriftlig test i forbindelse med samtalen, hvor vi tester dine skriftlige danskkundskaber. Testen tager cirka et kvarter og skal løses uden hjælpemidler.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Behandling af persondata 

Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf