Vikariat som reservelæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg Et barselsvikariat som reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. november 2018 og 6 måneder frem. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen  
Vi søger en læge med interesse og erfaring for pædiatri, som på sigt stiler mod en speciallægeuddannelse i faget. Ansøger med erfaring fra afdelingen vil blive vægtet højt.
 
Det forventes, at lægen går i delt 10-skiftet forvagt på tjenestestedet. Lægerne indgår i stuegangsfunktionen samt i ambulatoriearbejdet med selvstændige ambulatoriespor under supervision.

Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt, og det forventes, at lægen indgår i alle disse arbejdsområder.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Mads Skipper, tlf. 7844 5435.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt og Børn og Unge på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest fredag den 21. september 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale