Vikariat som reservelæge i forvagt ved Børn og Unge ved Hospitalsenhed Midt Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg har tre vikariater som reservelæge i forvagt ledige pr. 1. april 2019 og 6 måneder frem. Vi søger en læge med interesse og erfaring for pædiatri, som på sigt stiler mod en speciallægeuddannelse i faget.   

Dette job er udløbet
Om stillingen

Det forventes, at lægen går i delt 10-skiftet forvagt på tjenestestedet. Lægerne indgår i stuegangsfunktionen samt i ambulatoriearbejdet med selvstændige ambulatoriespor under supervision. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt, og det forventes, at lægen indgår i alle disse arbejdsområder.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Overlæge Lars G. Hansen, tlf. 7844 5403.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt og Børn og Unge på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest onsdag den 13. februar 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale