Vikar for Speciallæge til Hoftesektoren, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg. En 1-årig stilling som vikar for speciallæge i hoftesektoren ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. september 2017 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Stillingen er uden vagt, men eventuelt med mulighed for at indgå i beredskabsvagt i weekenden. Der er enkelte hverdage med lang dagtid til kl. 20.45.

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge, der har en bred ortopædkirurgisk uddannelse og samtidig har særlig interesse og dokumenteret operativ erfaring indenfor hofteprotese kirurgi. Det forventes, at ansøger – afhængig af kompetenceniveau- i starten tilbydes 1-2 koncentrerede følgeuger med en erfaren hoftekirurg i sektoren. Der lægges vægt på, at ansøger har en høj faglig ekspertise, er initiativrig, kreativ med lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale samt socialt kan indgå i afdelingens team.

Afdelingen kan tilbyde ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationale som internationale i form af møder og kurser.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved at følge her.

Hoftesektoren
Hoftesektoren er bemandet med 3 ortopædkirurgiske overlæger, heraf en sektoransvarlig overlæge og et varierende antal yngre læger i hoveduddannelse. Der er tilknyttet en forløbskoordinator og en speciale ansvarlig operationssygeplejerske. Desuden er der tilknyttet 2 fysioterapeuter med forundersøgelsesfunktion samt et antal terapeuter, der varetager den postoperative indsats, en gruppe sygeplejersker tilknyttet ambulatoriet i hoftesektoren samt et sekretariat. Vi har et tæt samarbejde med sengeafsnit og Hotel, hvor patienterne er indlagt. Hoftesektoren er landskendt for sine sammedagsforløb. Sektoren deltager desuden i flere forskellige forskningsprojekter med fokus på at optimere patientforløb. Sektoren arbejder tværfagligt og med jobglidning de enkelte faggrupper imellem. I 2016 opereredes 1000 primære THA og cirka 60 revisions THA. Der er således rigtig gode muligheder for en speciallæge til at øge sit operationsvolumen og cementere sine kompetencer.

Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 og er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.

Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midt. Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær og ortopædkirurgiske operationer og har desuden en stor søvnklinik.

Ortopædkirurgisk Afdeling modtager uselekterede elektive ortopædkirurgiske patienter primært fra Region Midtjylland, men også fra øvrige regioner i Danmark. Patienterne fordeler sig inden for næsten alle områder af det ortopædkirurgiske speciale.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor skulder/albue kirurgi og rygkirurgi. Afdelingen har ansat en specialeansvarlig overlæge inden for artroskopisk kirurgi og rygkirurgi.

Afdelingen omfatter 1 sengeafsnit, et ortopædkirurgisk ambulatorium, en operationsafdeling, dagkirurgi, patienthotel, idrætsklinik, rygklinik, en akutklinik, terapiafsnit, smerteklinik samt et sekretariat.

Centrets aktuelle ortopædkirurgiske lægestab består af 1 ledende overlæge, 2 specialeansvarlige overlæger, 19 overlæger, 7 afdelingslæger, 2 1. reservelæger (fase 3) samt 2 reservelæger. Der er 1 uddannelsesansvarlig overlæge. Afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Århus Universitet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Neurocenter og har cirka 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De 4 regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Sektorchef overlæge Thomas Prynø på mail: thompryn@rm.dk
Ledende overlæge Hanne Dalsgaard på tlf. 23 24 93 01

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 2. juli 2017 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 5. juli 2017.