Vikar for reservelæge på Børne- og ungeafdelingen, SVS, Esbjerg Børn- og Ungeafdeling

Ansøgningsfrist: 26/09/2019 Sydvestjysk Sygehus

Til Børne- og ungeafdelingen i Esbjerg søges en vikar for reservelæge i 4 måneder fra 1. november 2019 eller efter aftale.

Børne- og ungeafdelingen er en del af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Afdelingen har et optageområde på cirka 225.000, og er beliggende i lyse og venlige lokaler.

Afdelingen råder over 18 senge på en afdeling for børn og unge fra en måneds alder til 18 års alder. Der er omkring 4000 indlæggelser årligt.

Der er desuden 13 neonatale pladser i Mor-Barn Centret.

Endelig er der et stort ambulatorium, hvor der i 2019 forventes omkring 12.000 ambulante besøg.

Vi er 22 læger på afdelingen. Vi har et godt uddannelsesmiljø med blandt andet supervisionsivrige bagvagter i tilstedeværelsesvagt. Alle stillinger er besat.

I det 8-delte forvagtslag arbejdes der i to-holds drift med vagt på tjenestestedet i tæt samarbejde med bagvagten, som også har vagt på tjenestestedet. Alle andre stillinger er besat.

Reservelægens arbejdsopgaver består ud over dag- og aften/nattevagter af stuegang på Børne- og ungeafdelingen og afvikling af superviserede ambulatorier. Der er således god mulighed for at se om pædiatri er noget for dig eller få ekstra erfaring indenfor faget.

Du kan se mere om vores afdeling på videreuddannelsens hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm316839

Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår iht. overenskomsten.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Bjørn, tlf. 2058 3521 eller e-mail: christina.bjorn@rsyd.dk

Ansøgningsfrist: Torsdag den 26. september 2019.

Ansøgninger sendes elektronisk