Vikar for reservelæge Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Geriatrisk Afdeling G Svendborg

Ansøgningsfrist: 22/03/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Er du vores nye kollega? 

 

Ved Geriatrisk Afdeling, OUH, Svendborg Sygehus er 1 stilling som vikar for reservelæge ledig til besættelse pr. 1. april 2019 til 30. september 2019, eller snarest herefter.   

 

Geriatrisk Afdeling tilbyder ældre borgere med geriatriske problemstillinger en tværfaglig undersøgelse og behandling.  

 

Geriatrisk Afdeling har 32 senge, en Geriatrisk Klinik og stuegangsfunktion på 6 ortogeriatriske senge.  

 

Afdelingen ledes af en afdelingsledelse med en ledende overlæge og en oversygeplejerske.  

 

Geriatrisk sengeafdeling:  

32 senge er forbeholdt akut geriatri til udredning og behandling af geriatriske patienter. Mere end 95% af patienterne indlægges akut via FAM . 

 

Geriatrisk Klinik:  

For- og efterambulatorium: her foretages undersøgelse og behandling samt opfølgning på patienter fra sengeafdelingen.  

Udekørende funktion: udredning og behandling kan også foregå i patientens eget hjem. En gang pr. måned foretages hjemmebesøg på Ærø.  

 

Demensklinik:  

Her udredes, diagnosticeres og behandles patienter henvist fra egen læge. Demensklinikken arbejder sammen med Demensklinikken, OUH Odense Universitetshospital, hvor der er mulighed for gerontopsykiatrisk, neurologisk og neuropsykologisk bistand  

 

Geriatrisk Afdeling er normeret med i alt 9 læger:  

1 ledende overlæge  

3 overlæger  

3 afdelingslæger  

2 reservelæger/1. reservelæge  

 

Derudover har vi læger i introduktions- og hoveduddannelsesstilling.  

 

Arbejdstid: 

Hverdage: 8-15.24, 1-2 dage pr. uge dagtid til kl. 18. 

Hver 7. lørdag og søndag og alle helligdage kl. 08-14.  

 

Kvalifikationer:  

Vi lægger vægt på at ansøger har flair for tværfagligt samarbejde samt gode kommunikative kompetencer og samarbejdsevner. Vi forventer, at du bidrager positivt til opretholdelsen af et godt og professionelt arbejdsklima, hvor patient, kvalitet og faglighed er i centrum. 

 

Vi tilbyder: 

En velfungerende afdeling, hvor kvalitet og menneskelige værdier går hånd i hånd. Veluddannet og kompetent personale der sætter patienten i centrum. Fokus på tværfaglighed, arbejdsmiljø og patientsikkerhed. 

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  

 

Samtaler forventes afholdt i uge 13.  

 

Ansøgning:  

Evt. referencer bedes anført i ansøgningen.  

 

Yderligere informationer:  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger inkl. funktionsbeskrivelse er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Søren Jakobsen på telefon 51 29 1080.  

 

Ansøgningsfrist: 

Fredag den 22. marts 2019, kl. 8.00