Vikar for reservelæge/1. reservelæge, Nuklearmedicinsk Afdeling Nuklearmedicinsk Afdeling Odense

Ansøgningsfrist: 30/08/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, er en stilling som vikar for reservelæge/1.reservelæge ledig i perioden 01.11.2019 – 31.10.2020 eller efter aftale.

 

Du skal deltage i afdelingens hovedopgaver inden for diagnostik og behandling samt efter interesse og kvalifikationer i forskning og uddannelse. Du vil blive introduceret grundigt til specialet og indgå i teamsamarbejde i forbindelse med afviklingen af dagens undersøgelsesprogram.

 

Afdelingen byder således på gode personlige udviklingsmuligheder i et positivt arbejdsklima.

 

Nuklearmedicinsk Afdeling er en tværgående klinisk afdeling på Odense Universitetshospital. Afdelingen varetager opgaver på følgende hovedområder: rutineundersøgelser og -behandlinger, uddannelse, forskning og udvikling. Aktiviteterne omfatter funktionsundersøgelser af de fleste væv og organer som led i diagnostik, stadie- og funktionsvurdering, valg og kontrol af behandling samt prognosebedømmelse ved en lang række sygdomme. Der udføres behandling med radioaktive isotoper.

 

Afdelingen repræsenterer det klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske speciale på Fyn og præsterede i 2018 ca. 36.000 undersøgelser, heraf ca. 350 behandlinger med radioaktivt jod for benigne og maligne skjoldbruskkirtellidelser samt behandlinger med radium-233. I øjeblikket har afdelingen 90 ansatte, bl.a. læger, bioanalytikere, radiografer, fysikere/ingeniørere, radiokemikere og lægesekretærer.

 

 

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus udgør tilsammen ét af tre hovedcentre i Danmark og er den største sygehusenhed i Region Syddanmark. OUH er således med sin højt specialiserede behandling, forskning og uddannelse en spydspids i regionens sundhedsvæsen.

 

Hør mere:

 

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Allan Johansen på tlf. 3017 1889 eller allan.johansen@rsyd.dk.

 

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

 

Ansøgning:   

Din ansøgning bedes udformet i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 36 af maj 2003, hvor ansøger beskriver sine kvalifikationer inden for de 7 kompetenceområder.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.