Vikar for overlæge til Colonteam, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg Kunne du tænke dig en spændende stilling som vikar for overlæge i colonteamet, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt.

Ansøgningsfrist: 22/10/2019 Regionshospitalet Viborg

Afdelingen har en stilling ledig med ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.
Stillingen er et orlovsvikariat på 1 års varighed.

Kirurgi
Kirurgi har ud over kirurgisk gastroenterologi også egen sektion med brystkirurgi og en sektion med karkirurgi.
Afdelingen er opdelt i 7 teams: øvre gastroenterologi, colonkirurgi, brystkirurgi, akutkirurgi, dagkirurgi, karkirurgi og sårcenter.

Afdelingen har særlige kompetencer indenfor det laparoskopiske område.

Du bliver del af en spændende arbejdsplads med udfordringer indenfor såvel modtagelse af akutte patienter som elektiv aktivitet og varetager basis gastrokirurgi for et optageområde på ca. 220.000 indbyggere.
Afdelingen har regionsfunktion for gastroøsofageal reflukskirurgi og fedmekirurgi.
Afdelingen har en stor colonkirurgisk produktion, lang de fleste operationer foretages laparoskopisk.

Du bliver tilknyttet kirurgisk gastroenterologisk sektion, som råder over et sengeafsnit med 37 senge, 10 elektive operationslinjer ugentligt samt 1 akut operationslinje hver dag; desuden 13 endoskopilinjer og 10 ambulatorielinier ugentligt.

Der er etableret en Akutafdeling på Regionshospitalet Viborg, hvor alle akutte indlæggelser varetages.

I øjeblikket er afdelingen bemandet med 10 overlæger, 7 afdelingslæger, 5 hoveduddannelseslæger, 4 læger i introduktion og 3 uklassificerede læger.

Jobbet og kvalifikationer
Vi søger en overlæge med speciel interesse i colonkirurgi.
Du skal være speciallæge i kirurgi og/eller kirurgisk gastroenterologi og opfylde bedømmelseskriterierne for ansættelse af speciallæger fastsat af Region Midtjylland.

Du kommer til at indgå i afdelingens ledergruppe på lige fod med de øvrige overlæger, og du refererer i ledelsesmæssige spørgsmål til afdelingsledelsen og i faglige til den ledende overlæge.

Hvis du har lyst er der gode muligheder for forskning.
Afdelingen har en forskningsansvarlig Overlæge og en forskningsenhed.
Der er ved Regionshospitalet Viborg en klinisk forskningsenhed, som kan understøtte sådanne initiativer og ønsker.
Vi har et godt samarbejde med Forskningscenter Foulum og Aarhus Universitetshospital.

Vi forventer, at du

  • er uhøjtidelig, innovativ, visionær og beslutningsdygtig
  • har gode samarbejdsevner, godt humør og en positiv indstilling til arbejde, kolleger og forandringer
  • er indstillet på at videreudvikle dig

Vi kan tilbyde

  • spændende arbejdsopgaver i velfungerende teams i en aktiv afdeling
  • inspirerende tværfagligt samarbejde

Funktionsbeskrivelse kan ses her

Vagtforhold
Vagten er 9-skiftet, bagvagt døgndækkende som tilstedeværelsesvagt.
Der er stuegangsvagt lørdag og søndag og akut operationsvagt alle hverdage 8-18 og 8-16 i weekender og helligdage, begge vagter deles blandt alle speciallæger i afdelingen.

Foruden bagvagt er der døgndækket mellemvagt.
Alle ugens 7 dage bliver forvagten passet af akutafdelingen fra 8-23.

Bagvagten dækker brystkirurgi fra 15-8 og i weekender.
Der kan forekomme opgaver med indlagte karkirurgiske patienter i weekender og under nedlukning.

Generelt om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Ansættelse og organisatorisk placering
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for overenskomstansatte overlæger.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle på tlf. 7844 6301 eller oversygeplejerske Helle Skytte på tlf. 7844 6302.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 22. oktober 2019 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.