Vikar for afdelingslæge indenfor neonatologi, H. C.Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Ansøgningsfrist: 28/04/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

På H.C. Andersen Børnehospital, OUH, er en stilling som vikar for afdelingslæge inden for det neonatologiske fagområde ledig til besættelse i et år fra 1. juni  2019 eller snarest muligt derefter.

 

Lidt om H.C. Andersen Børnehospital

Vi er en af 4 børneafdelinger i Region Syddanmark. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt, og har i alt ca. 5.000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 10 forskellige specialambulatorier og har godt 32.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores plejepersonale, psykologer, pædagoger, skolelærere og socialrådgivere.

 

Neonatologi

Børnehospitalet har højt specialiseret funktion indenfor neonatologi, hvilket betyder, at vi behandler alle immature nyfødte og andre neonatale børn, som kræver intensiv behandling i Region Syddanmark.

 

Derudover varetager vi behandling af neonatale børn med mave-tarm-kirurgiske og medicinske tilstande hos børn op til 1 år fra Vestdanmark samt Region Sjælland. Det sker i tæt samarbejde med hospitalets pædiatriske gastroenterologer, børnekirurger og børneanæstesiologer.

I samarbejde med anæstesiafdelingen varetager vi transporten af syge nyfødte i regionen. Vi har et tæt samarbejde internt i Børnehospitalet med alle de pædiatriske subspecialer samt med obstetrisk afdeling herunder føtal medicinsk klinik.

 

Vi søger

Vi søger en glad og dedikeret speciallæge i pædiatri, som er interesseret i videreuddannelse indenfor neonatologi, evt. som del af fagområdeuddannelse.

 

Bemanding

Der er i alt ca. 400 ansatte i Børnehospitalet. Lægegruppen af godt 30 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 7 reservelæger i almen blokuddannelse og 2 introlæger.

Indenfor neonatologien er der 7 overlæger, 1 afdelingslæge samt 1 læge under fagområdeuddannelse til neonatolog. Derudover er der tilknyttet 1-2 læger i hoveduddannelse.

 

Vagter

Speciallægen indgår i neonatalvagtlaget, som tilstræbes at være 8-skiftet med vagt på tjenestestedet med en neonatolog i tilkaldevagt. Der er yderligere en forvagt og bagvagt i tilstedeværelse på afdelingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

 

I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Vi gør venligst opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes børneattest. Denne indhentes hos Rigspolitiet efter aftale med dig.

 

Yderligere oplysninger fås hos specialeansvarlig overlæge Gitte Zachariassen gitte.zachariassen@rsyd.dk eller ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen marianne.skytte.jakobsen@rsyd.dk.

 

Ansøgning 

Skal tage udgangspunkt i de 7 lægeroller. Den stiles til afdelingsledelsen og sendes elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfrist er den 28. april 2019.