Vikar for afdelingslæge Børneafdelingen, Kolding Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt Børneafdelingen, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 2018-11-23T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Børneafdelingen i Kolding har en 1-årig stilling som vikar for afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.  

 

Vi søger 

En dygtig og engageret speciallæge i pædiatri med bred interesse indenfor pædiatrien. Afdelingslægen skal have gode samarbejdsevner og være med til at udvikle afdelingen fagligt. Det daglige arbejde foregår ikke indenfor et bestemt fagområde, men giver mulighed for vurdering og behandling af børn inden for mange af specialets fagområder. Ved ønske om det, vil vi i videst muligt omfang sikre at speciallægen opnår teamtilknytning inden for ét fagområde.  

 

Børneafdelingen i Kolding 

Er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i neonatologi og gastroenterologi. (Sidstnævnte i formaliseret samarbejde med Børneafdelingen, OUH).  

Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter årligt. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har ca. 16.000 kontakter årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte fagområder. 

Afdelingen prioriterer ligeledes tværfagligt samarbejde herunder samarbejde med vores psykolog, pædagoger, skolelærer og socialrådgiver. Vi har en stærk samarbejdskultur og arbejder med patient- og familieinddragelse. 

 

Forskning og uddannelse 

Vi har et godt uddannelsesmiljø. Vi har en aktiv forskningsenhed med en professor, Ph.D. studerende, forskningsårsstuderende og medicinstuderende, der laver kandidatspeciale. Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin. Ansøger vil have mulighed for at deltage i afdelingens aktive forskningsmiljø.   

Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og pædagogstuderende.  

 

Vores lægelige bemanding 

Består for tiden af 17 overlæger og 4 afdelingslæger, 1 1. reservelæge, 4 læger i hoveduddannelsesstilling i Pædiatri samt 3 introduktionsreservelægestillinger og 6 læger i almen blok.  

Vagter 

Afdelingslægen tilknyttes bagvagtslaget, som er i 2 holds drift med vagt fra tjenestestedet og tilstræbes at være 14 skiftet. Bagvagten i dagtiden går fra 8-18. For- og bagvagtslaget dækker desuden en stuegangsfunktion i weekenden.  

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Houmann Petersen, telefon 7636 2236, mail: Thomas.Houmann.Petersen1@rsyd.dk. I øvrigt henvises til Sygehus Lillebælts hjemmeside

 

Ansøgningen 

Ansøger bedes forholde sig til De syv lægeroller som beskrevet af sundhedsstyrelsen samt forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse roller. 

 

Ansøgningen skal stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfristen er den 23. november 2018.  

 

Samtaler 

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 48.