Vikar for 1. reservelæge Klinisk Mikrobiologi Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 06/02/2023 Sygehus Lillebælt

VEJLE SYGEHUS – EN DEL AF SYGEHUS LILLEBÆLT, Syddansk Universitetshospital

En 1-årig stilling som vikar for 1. reservelæge ved Klinisk Mikrobiologi er ledig til besættelse 1. juni 2023 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat af læge med indgående kendskab til det mikrobiologiske speciale, som vil:

  • Indgå i afdelingens laboratoriediagnostiske arbejde og rådgive de kliniske afdelinger i klinisk mikrobiologi og infektionshygiejne
  • Samarbejde bredt og konstruktivt med alle afdelingens personalegrupper
  • Tage medansvar for afdelingens drift og udvikling
  • Deltage i afdelingens undervisning af uddannelsessøgende læger og øvrige personaler

Klinisk Mikrobiologi på Sygehus Lillebælt (SLB) er beliggende på Vejle Sygehus, og betjener de tre matrikler, der udgør Sygehus Lillbælt, Vejle Sygehus (VS), Kolding Sygehus (KS), Middelfart Sygehus (MS), samt alle praktiserende læger og speciallæger i Region Syddanmarks nordøstlige del.

Klinisk Mikrobiologi udfører ca. 250.000 prøver om året, hertil kommer et varierende antal SARS-CoV-2 analyser. Inden for klassisk bakteriologi (dyrkning og resistensbestemmelse) og molekylærbiologiske undersøgelser (NAAT) kommer ca. 60 % fra SLB og 40 % fra primærsektoren, mens hovedparten af de serologiske undersøgelser udføres for primærsektoren. Afdelingen har endvidere Regionsfunktion i diagnostik af hepatitis B og C og udfører diagnostik for dermatofytose ved DNA-metode for hele regionen. Afdelingen har døgndækket bioanalytikervagt dækkende SLB samt speciallæge-bemandet beredskabsvagt i samarbejde med de to andre klinisk mikrobiologiske afdelinger i den jyske del af Region Syddanmark i aften- og nattetimerne.

Afdelingen har aktuelt en fast stab bestående af 3 overlæger inkl. cheflæge, 3 afdelingslæger, 1 læge i hoveduddannelse samt 35 bioanalytikere inkl. chefbioanalytiker, en overbioanalytiker og 2 fag- og kvalitetsansvarlige bioanalytikere samt 1 molekylærbiolog, 1 IT-koordinator og 4 hygiejnesygeplejersker.

En videopræsentation af arbejdet som læge i Klinisk Mikrobiologi Vejle kan ses på afdelings hjemmeside.

Vi tilbyder en afdeling i konstant udvikling og med et godt tværfagligt samarbejdsklima. Dagtjeneste mandag til fredag. Derudover lørdag-søndag ca. en gang per måned og enkelte helligdage, ligeledes i dagtjeneste.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Yngre Læger indgåede overenskomst for YL.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Ea Sofie Marmolin på tlf. 7940 6543 eller e-mail Ea.Sofie.Marmolin2@rsyd.dk.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Ansøgningsfrist mandag den 6. februar 2023 kl. 23.59

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6