Vi søger en overlæge til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital (OUH) med funktion i vores cerebrovaskulære team Neurologisk Afdeling N

Ansøgningsfrist: 16/06/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger en overlæge til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital (OUH) med funktion i vores cerebrovaskulære team pr. 1. september 2024 eller efter aftale. Stillingen er på 18,5 timer pr. uge.

 

Vores cerebrovaskulære team

Vores cerebrovaskulære team har ansvaret for patienter som indlægges med stroke på vores sengeafsnit samt patienter med cerebrovaskulære sygdomme der følges i vores ambulatorium. Teamet omfatter fem speciallæger samt plejepersonale, terapeuter, logopæder, psykologer og lægesekretærer. Sengeafsnittet modtager akutte patienter med tegn på stroke til udredning og behandling. I ambulatoriet – der omfatter en TIA-klinik – foretager vi sammedagsudredning og behandling samt opfølgning af patienter efter EVT, dissektion og PFO. Vores duplexfunktion er under udbygning.

Vores cerebrovaskulære team varetager sammen med afdelingens øvrige speciallæger trombolyse- og EVT-funktion. Som led i vores forskningsstrategi inden for apopleksi har vi tilknyttet to professorer til teamet: En professor i klinisk neurologi, som leder den cerebrovaskulære forskning i afdelingen, samt en professor med ekspertise i dyremodeller og translationel forskning. Til teamet hører også Ph.d.-studerende.

 

Vores afdeling

Neurologisk Afdeling dækker samtlige subspecialer inden for det neurologiske område.

Neurologisk Afdeling har syv professorer i klinisk neurologi, i alt 24 overlæger og 13 afdelingslæger. Dertil over 25 læger i uddannelsesstillinger. I alt har Neurologisk Afdeling ca. 340 medarbejdere.

Afdelingen har et sengeafsnit i Odense med 14 cerebrovaskulære senge og 11 senge for almen neurologi. I Svendborg har afdelingen et neurorehabiliteringsafsnit med 32 senge samt to semineurointensive senge. Vores ambulatorier består af tværfaglige teams indenfor samtlige subspecialer. Akutte neurologiske patienter vurderes i den neurologiske del af Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Odense.

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er en integreret del af Neurologisk Afdeling og varetager EEG, ENG, EMG, PSG og MSLT, evokerede potentialer, intraoperativ monitorering ved hjerne- og rygkirurgi (IOM) samt testning af det autonome nervesystem.

Neurologisk Forskningsenhed er en del af Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU). Forskningen varetages af syv professorer samt lektorer med tilknyttede Ph.d.-studerende ved enheden.

Neurologisk Afdeling indgår i tæt samarbejde med Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin (IMM), SDU.

 

Dine arbejdsopgaver

Stillingen ønskes besat af en ansøger som har et solidt og indgående kendskab til det cerebrovaskulære område. Arbejdsopgaverne omfatter stuegang, herunder søndagsstuegang, ambulant funktion samt trombolyse- og EVT-funktion. Derudover deltager du i funktionen som koordinator i den neurologiske del af FAM.

Neurologisk Afdeling varetager den postgraduate videreuddannelse af læger samt uddannelse af lægestuderende. Der lægges derfor stor vægt på interesse i og erfaring med supervision og konstruktiv feedback. Organisatoriske samt forskningsmæssige opgaver relateret til det cerebrovaskulære felt må påregnes.

 

Vores forventninger og dine kvalifikationer

  • Du er speciallæge i neurologi med dokumenteret erfaring indenfor de cerebrovaskulære sygdomme
  • Du har et højt fagligt niveau og indgående kendskab til afsnittets kliniske opgaver
  • Du har stærke kommunikative og pædagogiske evner
  • Du vægter samarbejde med afdelingens medarbejdere og mange samarbejdspartnere højt
  • Du deltager aktivt i forskning og innovation indenfor det cerebrovaskulære område
  • Du vægter uddannelse og kompetenceudvikling højt
  • Du bidrager proaktivt til et godt arbejds- og uddannelsesmiljø og sikrer god trivsel i afsnittet
  • Du sikrer en vedvarende kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser
  • Du har en forståelse af Neurologisk Afdelings kerneopgave i tråd med Odense Universitetshospitals ambition om at være patientens universitetshospital og formår at tydeliggøre dette i hverdagen

 

Det nye OUH

I 2025 står Danmarks største nybyggede universitetshospital færdigt. Det nye OUH bygges i forlængelse af Syddansk Universitet og vil udgøre et kraftfuldt center for behandling, forskning og uddannelse i absolut topklasse. Neurologisk Afdeling N er langt i forberedelsesarbejdet frem mod det nye OUH. Vi har en fast strategi – N på vej mod det nye OUH – der løbende omsætter vores forberedelser til konkrete ændringer i den kliniske hverdag til gavn for patienten.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen vil finde sted i henhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningen disponeres i forhold til de syv lægeroller. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

 

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte cheflæge Michael Oettinger, telefon 65 41 24 68, mail: michael.oettinger@rsyd.dk

 

Ansøgningsfrist

Søndag den 16. juni 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 26.