Vi søger en overlæge til Klinisk Mikrobiologisk Afsnit, Esbjerg og Grindsted Sygehus (EGS) pr. 1. oktober 2024 eller efter nærmere aftale Klinisk Mikrobiologisk Afsnit og Molekylærbiologi

Ansøgningsfrist: 09/08/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Vi søger en overlæge til Klinisk Mikrobiologi på Esbjerg Grindsted sygehus, der står solidt fagligt funderet også med erfaring i nyere analysemetode. Ansættelsen kan kombineres med forskning indenfor eget interesseområde og evt delvis finansieret forskningsaktivitet kan fortsætte.

Esbjerg Grindsted Sygehus er en del af Region Syddanmark og betjener en befolkning på 220.000 indbyggere i den vestlige del af Danmark. Klinisk Mikrobiologi er en del af Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) og er ansvarlig for at identificere mikroorganismer, der forårsager infektioner og påvise resistens mod antimikrobielle midler. Esbjerg Grindsted Sygehus har kandidatuddannelsen i Medicin og varetager derfor prægraduate ophold ved interesse for de medicinstuderende, læger i I- stilling og varetager uddannelse af bioanalytikere. Der er ansat forskningslektor og afsnittet deltager i forskningsprojekter.

Du vil blive del af en travl, men spændende klinisk hverdag være en del af eksisterende teams og varetage følgende opgaver:

 • Deltage i det kliniske laboratoriearbejde med vejledning af rekvirenter om prøvetagning og tolke undersøgelsesresultater
 • Deltage i eksterne konferencer med kliniske afdelinger
 • Inden for eget interesseområde lede implementeringen af nye diagnostiske metoder eller behandlingsstrategier
 • Arbejde med forskningsprojekter og vejledning.
 • Bidrage til uddannelse af medicinstuderende, læger og bioanalytikere
 • Samarbejde med infektionshygiejnen for at minimere risikoen for sygehuserhvervede infektioner

Nødvendige kvalifikationer:

 • Du har en gyldig autorisation som speciallæge i Klinisk Mikrobiologi i Danmark.
 • Du har et højt fagligt niveau og arbejder aktivt for at hæve dette for dig selv og dem omkring dig.
 • Dokumenteret forskningserfaring
 • Du er aktiv indenfor forskningsområder indenfor Mikrobiologien
 • Du har stærke kommunikationsevner og kan formidle kompleks information på en klar og forståelig måde
 • Du har erfaring med undervisning af medicinske studenter og andre faggrupper
 • Du har en proaktiv tilgang til dit arbejde og tager selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende stilling i et dynamisk miljø
 • Plads til at arbejde med state-of-the-art diagnostisk teknologi og behandlingsmetoder
 • Mulighed for at forme en del af din tid efter dine interesser og kompetencer.
 • Opbygge og deltage i forskningsprojekter samt vejledning
 • Undervisning af medicinske studenter, læger, bioanalytikere og andre personalegrupper
 • Flexibilitet med mulighed for hjemmearbejde

Din ansøgning

 • udfærdiges med udgangspunkt i de 7 lægeroller  – skemaet er her
 • vedlægges CV og to referencer, som kan kontaktes 
 • ansøgningsfrist mandag den 9. august 2024

Ansættelsessamtaler er planlagt til mandag den 26. august 2024.

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Marc Trunjer Kusk Nielsen på telefon 2132 4921/marc.nielsen@rsyd.dk (KMA) eller Cheflæge Claudia Stahlberg Bode (KDA) på telefon 2041 3053/cisb@rsyd.dk

Info: Der indhentes Børneattest.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Esbjerg Sygehus, Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital:
Et akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Esbjerg Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

 • Patient og kundefokus
 • Det hele sygehus
 • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Med kandidatuddannelsen i medicin, bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk