Vi søger en frisk læge til en introduktionsstilling i klinisk farmakologi på OUH Farmakologi

Ansøgningsfrist: 29/05/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger en frisk læge til en introduktionsstilling i klinisk farmakologi på OUH

Vi har i afdelingen Farmakologi, Odense Universitetshospital, er en 1-årig introduktionsstilling i klinisk farmakologi (stillingsnummer: 4202-48-67-I-04) ledig til besættelse fra den 1.9.2024 eller efter aftale.

Til stillingen hører et godkendt uddannelsesprogram som opfylder målbeskrivelsen for introduktionsstillingen i klinisk farmakologi. Målbeskrivelsen

Det tilhørende uddannelsesprogram i Region Syddanmark kan tilgås på videreuddannelsens hjemmeside. Link: Uddannelsesprogram

Stillingen er en fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer per uge. Arbejdstiden er 8:00-15:24. Der er ikke aften/nat- eller weekendarbejde.

Om afdelingen

Afdelingens funktionsområde

Klinisk farmakologi er et regionalt speciale. I overensstemmelse med specialeplanen løser vi sammen opgaver relateret til rationel anvendelse af lægemidler på regionalt niveau. Disse omfatter i væsentlige træk:

 • Lægemiddelinformation med patientnær rådgivning
 • Kliniske fortolkninger af lægemiddelanalyser
 • Monitorering af lægemiddelforbrugsmønstre
 • Udarbejdelse og implementering af strategier til at sikre en rationel anvendelse af lægemidler
 • Faglig understøttelse af myndigheder og regionale beslutningstagere på lægemiddelområdet
 • Undervisning og forskning

Afdelingens organisation

Specialet klinisk farmakologi er i Region Syddanmark forankret på OUH i afdelingen Farmakologi. Flere af afdelingens medarbejdere har udetjeneste som en fast del af deres arbejdstid på regionens øvrige matrikler. Den opslåede stilling er ikke omfattet udefunktion.

Hvem er vi?

I afdelingen er der ansat speciallæger i klinisk farmakologi, uddannelseslæger i klinisk farmakologi, farmaceuter samt i perioder akademisk personale og projektmedarbejdere. Afdelingens administrative opgave varetages primært af medarbejdere ansat i staben.

Afdelingens forskning

Afdelingen er meget forskningsaktiv med mange samarbejdspartnere såvel i kliniske som prækliniske og epidemiologisk baserede miljøer.

Afdelingens undervisnings- og uddannelsesforpligtigelser

Afdelingen lægger stor vægt på et givende og aktivt uddannelsesmiljø. Afdelingen har ansvaret for den lægelige videreuddannelse i klinisk farmakologi i Region Syddanmark og modtager studerende fra den lægelige kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet på klinikophold.

Afdelingens aktuelle fokusområder omfatter at sikre:

 • at regionens udgifter på medicinområdet er transparente og at en uhensigtsmæssig udvikling kan adresseres rettidigt af beslutningstagerne
 • rationel overordnet og patientnær anvendelse af lægemidler i primær- og sekundærsektoren samt psykiatrien
 • rationel anvendelse af lægemidler med hensyn til implementering og monitorering af guidelines, behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer
 • Evidensbaseret og national ensartethed ved ibrugtagning af nye lægemidler, som ikke er behandlet i Medicinrådet
 • repræsentation og systematisk understøttelse af Region Syddanmarks interessenter i Medicinrådet samt øvrige relevante udvalg
 • efteruddannelse af sundhedspersonale og koordination af sparring med kommercielle interessenter på lægemiddelområdet
 • bæredygtig medicin i Region Syddanmark

Opgavebeskrivelse

Introduktionslægen indgår fra dag et i afdelingens team af uddannelseslæger og farmaceuter. Gruppen er fælles om at hjælpe afdelingen med at løfte de daglige drifts- uddannelses og forskningsopgaver.

Dine opgaver omfatter:

 • At være forvagt i Lægemiddelinformationen. Det betyder at du hjælper med besvarelse af patientrelaterede lægemiddelforespørgsler fra sundhedspersoner i Region Syddanmark. Spørgsmålene omhandler ofte sikkerheden af lægemidler under graviditet om amning, lægemiddelinteraktioner, bivirkninger og terapivalg.
 • At afgive svar på lægemiddelanalyser. De fleste analyser omhandler lægemidler som bruges i psykiatrien.
 • Deltager i afdelingens MDT arbejde.
 • Underviser i afdelingens journal club.
 • Hjælper med at udarbejde beslutningsstøtte inden for afdelingens funktionsområde.
 • Biddrager efter evne til forskningsaktiviteterne og forskningsmiljøet i afdelingen

Kvalifikationskrav

Uddannelse

Vi søger en yngre læge med nysgerrighed på specialet klinisk farmakologi.

Erfaring

Du skal have gennemført KBU for at komme i betragtning til introduktionsstillingen

Du må gerne du have klinisk erfaring, kendskab til det regulatoriske område omhandlende lægemidler, opbygningen af det danske sundhedssystem, ph.d.-grad etc. men det er absolut ingen forudsætning for at komme i betragtning til en introduktionsstilling.

Personlige egenskaber

 • Du har lyst til at arbejde i et team af uddannelseslæger og farmaceuter

Du lever op til Region Syddanmarks tre overordnede værdier:

 • Ordentlighed i det vi siger og gør
 • Vækst i fagligheden
 • Rum til fornyelse og begejstring

Du efterlever OUHs ambition:

 • Patienten først
 • Højeste faglighed
 • Helhed og ansvar

Arbejdssted

Farmakologi – Odense Universitetshospital

Campusvej 55, 5230 Odense M

Bygning 45.3, 2 sal, kontor V 15-803 a-2

Find vej til Farmakologi, OUH (Ny adresse)

Fra Letbanen tag indgang Tveden – Fra Fioniavej tag indgang 42.

Ansøgningen

Stillingen søges elektronisk via HR-Manager.

Ansøgning, løn- og ansættelsesforhold

Ansøgningsfristen er 29.05.2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 11.06.2024.

Tiltrædelse den 1.9.2024 eller efter aftale.

 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Yngre Læger og er omfattet af Ny Løn.

 

Ansøger skal være indstillet på, at vi indhenter referencer efter aftale.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte:

Ledende og uddannelesansvarlig overlæge Zandra Nymand Ennis på mail: zne@rsyd.dk eller telefon +45 40321561.