Vi søger en afdelingslæge til en delestilling mellem Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital og hæmatologisk afsnit, medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Hæmatologisk Afdeling X Odense

Ansøgningsfrist: 25/04/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Er du speciellæge i hæmatologi, og drømmer at udfordre dine evner som kliniker i en delestilling, hvor du skal være med til at implementere nærhedsprincippet inden for den hæmatologien? Så er du måske vores nye kollega.  

                   

Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Afdelingen har gennem de seneste år haft en stigende aktivitet, – en udvikling, der tænkes at fortsætte de kommende år. Aktivitetsstigningen skyldes dels, at afdelingen i forbindelse med Sundhedsstyrelsens seneste revision af specialeplanen har fået tre nye højtspecialiserede funktioner, og dels, at patientgrundlaget i det hæmatologiske speciale generelt er stigende.

 

I disse år blæser de politiske vinde i retning af ”behandling i eller nær ved hjemmet”. Hæmatologisk Afdeling X har allerede en del erfaring med at behandle i hjemmet, men vi vil gerne være med til at udforske dette felt yderligere via denne delestilling. Vi forventer, at en sådan stilling vil være medvirkende til, at vi kan ”udlægge” større dele af den hæmatologiske behandling til SVS – tættere på patienternes bopæl.

Vi søger en ny kollega, der vil være med til at udforske dette felt.

Stillingen er ledig pr. 1. juni 2019.  

 

  

Lidt om afdelingerne 

Hæmatologisk afdeling X, OUH, er funktionsopdelt i 2 teams: 

  • Et team, der varetager udredning og behandling af patienter med maligne lymfoproliferative sygdomme, myelomatose og benigne hæmatologiske sygdomme, lige som teamet varetager autologe stamcelletransplantationer. 

  • Et team, der varetager udredning og behandling af patienter med akutte leukæmier, myelodysplastisk syndrom, kroniske myeloproliferative sygdomme samt opfølgning af allogent transplanterede patienter. 

Afdelingslægen vil blive tilknyttet afdelingens myeloide team, og der vil primært være fokus på udlægning af dele af behandlingerne inden for dette sygdomsområde til SVS.

Hæmatologisk afdeling, SVS Esbjerg er en del af medicinsk afdeling på SVS. Afdelingen beskæftiger sig med udredning og behandling af hæmatologiske sygdomme, fortrinsvist inden for områderne: b-celle lymfomer, kroniske leukæmier, myelomatose, MDS, de kroniske myeloproliferative sygdomme samt benign hæmatologi.

Afdelingen er delt op i et sengeafsnit med 9 senge og et dagsengsafsnit/ambulatorium med knapt 10.000 ambulante fremmøder årligt.

 

 

Hvad tilbyder vi? 

I stillingen er der gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du får en stilling med gode kollegaer og et godt akademisk miljø. Afdelingernes kultur er præget af vækst og ordentlighed, og vi har på begge afdelinger fokus på patient- og pårørendeperspektivet. I Hæmatologisk afdeling X har vi desuden et aktivt forskningsmiljø, inden for såvel klinisk forskning som epidemiologisk, laboratoriemæssig og kvalitativ forskning.

Dertil kommer, at vi med denne stilling giver dig mulighed for selv at være med til at definere, hvilke behandlinger, der kan foregå lokalt (helt eller delvist), – gerne med tilknyttede forskningsområder.

 

Kvalifikationer 

Du skal være speciallæge i hæmatologi.  

Du skal have lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt, og hvor vi sætter patienten først. 

Du skal have lyst til at medvirke til implementering af nærhedsprincippet inden for hæmatologien, og du ser dig selv som et bindeled mellem de to afdelinger. 

 

  

Løn og ansættelsesforhold  

Afdelingslægen ansættes i Hæmatologisk afdeling X, men vil have 4/5 af sin funktionstid på SVS – svarende til 1 dag/uge på OUH.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionens Lønnings- og Takstnævn. 

Til stillingen er knyttet funktion som speciallægebagvagt på FAM, SVS, på linje med de øvrige speciallæger i medicinsk afdeling, mens der ikke er vagtforpligtelse på OUH.

 

Fremsendelse af ansøgning 

Ansøgningen skal indeholde oplysning om kompetencer indenfor speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang indeholde dokumentation herfor. Der skal medsendes curriculum vitae og publikationsliste. 

Det anbefales, at du ansøger stillingen elektronisk via link på siden her. 


Ansøgningen stiles til:
 

Ledende overlæge  

Hanne Vestergaard 

Hæmatologisk afdeling X 

Ansøgningsfrist d. 25. april 2019. 

 

  

Har du spørgsmål vedr. stillingerne, er du velkommen til at henvende dig telefonisk til ledende overlæge, Hæmatologisk afdeling X, OUH, Hanne Vestergaard på tlf. 30614789 eller på mail: hanne.vestergaard@rsyd.dk. eller til specialeansvarlig overlæge hæmatologisk afdeling SVS, Per Pedersen, tlf. 79183384 eller mail: per.troellund.pedersen@rsyd.dk