Vi søger 2 introduktionslæger til Neurologisk Afdeling N, OUH Odense og Svendborg Neurologisk Afdeling N

Ansøgningsfrist: 01/01/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi har to 1-årige stillinger som introduktionsreservelæge ved Neurologisk Afdeling N, OUH ledig til besættelse 1. januar 2023 eller efter aftale.

Din stilling
Vi lægger meget stor vægt på din lægelige videreuddannelse. Du følger et fastlagt introduktions- og uddannelsesprogram og har gennem din ansættelse en hovedvejleder. Gennem dine uddannelsesplaner og kompetencevurdering sikrer vi, at du løbende opnår dine uddannelsesmål. Vores arbejdsplanlægning understøtter, at du får kontinuitet i din videreuddannelse og kendskab til de forskellige neurologiske sygdomsgrupper og undersøgelsesmetoder. Du kommer til at opleve en stor alsidighed og bredde i dine daglige kliniske arbejdsopgaver. Du vil se patienter med almene neurologiske sygdomme og patienter med sjældne kliniske manifestationer.

Vi har daglige undervisningsprogrammer, og vores speciallæger yder supervision i samtlige funktioner. Således har vi parallelambulatorier i alle specialambulatorier. Du får kursusfri til de obligatoriske kurser, og du har fokuserede ophold på relevante afdelinger.

Dine kliniske arbejdsopgaver omfatter vagtfunktion, stuegange og ambulatorium. Vagtforpligtelsen er p.t. 12-skiftet, vagt med tilstedeværelsespligt.

Vores afdeling
Neurologisk Afdeling N varetager udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter fra Fyn og omkringliggende øer på hoved- og regionsfunktionsniveau samt af patienter fra hele Region Syddanmark på en lang række højt specialiserede områder. Samtlige subspecialer inden for neurologien er repræsenteret i afdelingen og organiseret i velfungerende teams. Vi er beliggende på to matrikler, henholdsvis på OUH og på Svendborg Sygehus.

Neurologisk Afdeling N har 5 professorer, 19 overlæger og 11 afdelingslæger. Dertil over ca. 30 læger i uddannelsesstillinger. I alt har Neurologisk Afdeling ca. 340 medarbejdere.

Afdelingen har et sengeafsnit på OUH med 14 cerebrovaskulære senge og 11 senge for alment neurologiske patienter. I Svendborg har afdelingen et neurorehabiliteringsafsnit med 32 senge samt to semi-neurointensive senge. Vores ambulatorier består af tværfaglige teams inden for samtlige subspecialer.

Vores afdeling har et godt og trygt uddannelsesmiljø, hvilket bekræftes i vores evalueringer.

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er en integreret del af Neurologisk Afdeling N og varetager EEG, ENG, EMG, PSG og MSLT, evokerede potentialer, intraoperativ monitorering ved hjerne- og rygkirurgi (IOM) samt testning af det autonome nervesystem.

Neurologisk Forskningsenhed er en del af Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU). Forskningen varetages af 5 professorer samt lektorer med tilknyttede Ph.d.-studerende ved enheden.

Kvalifikationer
Du har interesse for klinisk neurologi, engagement og gode samarbejdsevner.

Har du erfaring med forskning, vil det være yderligere kvalificerende – men det er ikke et krav.

Neurologisk Afdeling N og vores Forskningsenhed har mange forskningsprojekter, som du kan medvirke i. For yderligere information henvises til www.ouh-nfe.dk

Vi forventer, at du er ansvarsbevidst og har en høj arbejdsmoral.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Helle Hvilsted Nielsen, Neurologisk Afdeling N pr. mail Helle.Hvilsted.Nielsen@rsyd.dk  for yderligere oplysninger.  

Ansøgningsfrist: søndag 1. januar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen vil finde sted i henhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre læger.

Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation og eventuel efteruddannelse.