Vi har OUH’s bedste uddannelsesmiljø – skal du være med? Farmakologi

Ansøgningsfrist: 01/11/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Farmakologi, Odense Universitetshospital, er to 1-årige introduktionsstillinger i klinisk farmakologi (stillingsnummer: 4202-48-67-i-01 og 4202-48-67-i-02) ledige til besættelse fra den 1.1.2023 eller efter aftale.

Som I-læge hos os deltager du i bemandingen af Lægemiddelinformationen – en rådgivningstjeneste til sundhedsprofessionelle i Region Syddanmark – på hverdage mellem 8 og 15. Herudover er stillingen vagtfri. Vi har årligt op til 6 læger under uddannelse i klinisk farmakologi samt 8 speciallæger og to farmaceuter tilknyttet.

Klinisk farmakologi er et speciale uden direkte patientkontakt, men vi hjælper dem, der hjælper patienterne både i almen praksis og på hospitalerne i regionen. Vores primære opgaver er rådgivning, beslutningsstøtte, undervisning og forskning.

Dine opgaver bliver at:

 • Deltage i besvarelse af patientrelaterede lægemiddelforespørgsler fra sundhedspersoner i Region Syddanmark. Besvarelserne er typisk skriftlige og skrives på engelsk. Spørgsmålene omhandler ofte sikkerheden af lægemidler under graviditet og amning, lægemiddelinteraktioner, bivirkninger og terapivalg
 • Deltage i afgivelse af lægekommenterede svar på lægemiddelanalyser for lægemidler, som bruges i psykiatrien (antipsykotika og antidepressiva)
 • Deltage i arbejde relateret til at fremme rationel anvendelse af lægemidler. Dette kan være i form af deltagelse i multidisciplinære teamkonferencer med kliniske afdelinger, udfærdigelse af artikler til forskellige danske og internationale tidsskrifter, udarbejdelse af beslutningsstøtte til direktionen, deltagelse i åbne industrimøder m.m.
 • Deltage i undervisning af studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser på SDU (medicin, kiropraktik, farmaci). Dette kan både være i form af holdtimer og forelæsninger. De primære emner er farmakokinetik, lægemiddelinteraktioner og farmakodynamik, men hvis du har særlige interesser, kan det ofte imødekommes

Vi ser gerne, at du:

 • Har lyst til at lære mere om alle aspekter af lægemidler fra basal farmakologisk teori til praktisk anvendelse
 • Har interesse for faglig fordybelse og lyst til at undervise – vi er lægemiddelnørder og stolte af det!
 • Har lyst til og flair for faglig formidling, både skriftligt og mundtligt

Vi tilbyder:

 • OUH’s bedste uddannelsesmiljø (ifølge PHEEM-undersøgelsen 2021/2022), hvor du bliver mødt i øjenhøjde i et trygt og anerkendende miljø
 • Supervision af alle dine arbejdsopgaver – du arbejder aldrig alene hos os
 • Gode muligheder for indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet – både i forhold til indhold, form og tid
 • En forskningsaktiv og fagligt engageret arbejdsplads. Hvis du har lyst til at fordybe dig, har vi rammerne

Arbejdssted:

Farmakologi OUH, J. B. Winsløws Vej 19, 2. sal, 5000 Odense C

OBS: Afdelingen flytter til NytOUH, forventeligt i maj 2023. Vi skal fremover bo i koblingszonen mellem SDU og NytOUH med nem adgang til stisystem, letbane og motorvej.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen for Yngre Læger og er omfattet af Ny Løn.

Bolig kan kun stilles til rådighed, såfremt der er ledige boliger inden for den aftalte boligpulje.

Spørgsmål:

Hvis du vil vide mere, kan du henvende dig til vores uddannelsesansvarlige overlæge Maija Haastrup på telefon 29645801 eller maija@rsyd.dk. Vi fremsender gerne vores uddannelsesprogram, hvis du har lyst til at læse mere om I-stillinger hos os.

Ansøgning stiles til:

Cheflæge Mette Marie Hougaard Christensen, Farmakologi OUH.