Ved Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, er en stilling som afdelingslæge med tilknytning til prostatacancerteamet på afdelingen i Odense ledig til besættelse per 1. september 2019 Urinvejskirurgisk Afdeling L Odense

Ansøgningsfrist: 01/06/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Om stillingen  

Den ledige stilling er en afdelingslægestilling i prostatateamet med bagvagtsfunktion, dvs team tilknytning i dagarbejdet, mens man under bagvagten dækker alle afdelingens funktionsområder. Der ønskes ansøger med forskningserfaring gerne indenfor prostatacancer, da ansøger vil blive tilknyttet prostatacancergruppen i forskningsenheden. 

Afdelingen dækker både basis og specialiserede funktioner indenfor diagnostik og behandling af prostatacancer. Således varetages primære diagnostik og behandling af prostatacancer både i Odense og Svendborg, men den specialiserede behandling af prostatacancer varetages kun i Odense. Der foretages på afdelingen ca 250 prostatektomier pr år. 

Ansøger med kendskab til og evt erfaring i robotassisteret prostatektomi  vil blive foretrukket. 

Der skal påregnes med et til to amb pr uge samt 2 operationslejer  

 

Om afdelingen 

Urinvejskirurgisk Afdeling L er en afdeling på to matrikler i Odense og Svendborg. De specialiserede funktioner foregår i Odense og hovedfunktionerne overvejende i Svendborg.  

 

Der er ca. 175 ansatte, hvoraf 140 er på afdelingen i Odense og 35 på afdelingen i Svendborg.  

Lægegruppens andel er 31 læger, hvor  24 er fast i Odense og 7 i Svendborg. I Odense er lægegruppen fordelt på 12 overlæger, 4 afdelingslæger og 8 yngre læger i uddannelsesstillinger på forskelligt niveau. Der er 3 vagtlag, hvoraf overlægerne alle er i beredskabsvagt, afdelingslægerne er i bagvagt med tilkald fra bolig, og de yngre læger er forvagt med tilstedeværelse.  

 

Afdelingen har et 24/7 sengeafsnit med 23 senge samt et dagafsnit i Odense. I Svendborg foregår alt operativt som dagkirurgi. Der er ambulant og operativ aktivitet på begge matrikler. Afdelingen i Odense har eget operationsafsnit med 10 lejer ugentligt på central OP, 3 dagkirurgiske lejer samt del i en Da Vinci operationsrobot, hvor der aktuelt er operationskapacitet svarende til  lejer 9 pr. uge.    

 

Afdelingen har højt specialiserede funktioner indenfor udredning og behandling af blærecancer, binyretumorer, neurologiske blærefunktionsforstyrrelser og vesikovaginale fistler, og regionsfunktioner indenfor prostatacancer, nyretumorer, urinvejssten og udredning af vandladningsproblemer hos børn. 

 

Urinvejskirurgisk Afdeling L indgår i flere multidisciplinære teams og samarbejdsrelationer på tværs af OUH og SDU både i forhold til det kliniske arbejde og forskning.  

Der er en forskningsenhed med professor, post doc, phd studerende, forskningsårs-  og elite specialestuderende. Til forskningsenheden er udover afdelingens egen professor tilknyttet professor fra Institut for Molekylær Medicin, SDU og professor i Klinisk Experimentel Kirurgi  ligesom afdelingen har en adjungeret professor fra Charlotte, North Carolina. 

 

Arbejdssted  

Odense Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling L  

Sdr. Boulevard 29  

5000 Odense C    

 

For nærmere oplysninger  

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Ulla Geertsen på tlf. 6541 2230. eller 2273 3625    

 

Ansøgningsfrist 

Mandag den 01.06.19 

Ansøgningen sendes elektronisk via HR Manager. 

 

Ansættelsessamtale 

Snarest efter ansøgningsfristen 

 

Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønningsnævn og Foreningen af Speciallæger og er omfattet af Ny Løn.  

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse her http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311