Ved Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, er en overlægestilling med tilknytning til sten/LUTS teamet ledig til besættelse per 1.10 2019 eller snarest derefter Urinvejskirurgisk Afdeling L Odense

Ansøgningsfrist: 15/08/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Hovedarbejdssted er på afdelingen i Odense, men der skal påregnes funktion i både Odense  og på afdelingen i Svendborg.

 

Om stillingen

Afdelingen dækker både basis og specialiserede funktioner indenfor diagnostik og behandling af vandladningsproblematikker og stensygdomme. Således varetages udredning af alle typer vandladningsgener og sten både i Odense og Svendborg, men hvor behandlingen på basisniveau udføres i Svendborg foretages behandling af specialiserede opgaver i Odense.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor transluminal nefroskopi, perkutan stenbehandling samt urogynækologi og højt specialiseret funktion indenfor udredning af vandladningsproblemer hos børn, nedre urinvejsdysfunktion, uspecifik og specifik infektion og kompliceret urogynækologi.

Ansøger vil blive en del af et team, der varetager alle opgaver indenfor begge områder, ligesom teamet indgår i et samarbejde med gynækologisk afdeling om en kontinensklinik.

 

Om afdelingen

Urinvejskirurgisk Afdeling L er en afdeling i vækst med aktivitet og sengeafdeling i både Odense og Svendborg. De specialiserede funktioner foregår i Odense og hovedfunktionerne overvejende i Svendborg. Der er ca. 160 ansatte, hvoraf 130 er på afdelingen i Odense og 30 på afdelingen i Svendborg.

Lægegruppens andel er 32 læger, hvor  25 er fast i Odense og 7 i Svendborg. I Odense er lægegruppen fordelt på 13 overlæger, 4 afdelingslæger og 8 yngre læger i uddannelsesstillinger på forskelligt niveau. Der er 3 vagtlag, hvoraf overlægerne alle er i beredskabsvagt.

Afdelingen har et 24/7 sengeafsnit med 21 senge samt 4 dagkirurgiske senge i Odense, samt 5 dagkirurgiske senge i Svendborg. Der er ambulant og operativ aktivitet på begge matrikler. Afdelingen i Odense har eget operationsafsnit med 10 lejer ugentligt på central OP og 3 dagkirurgiske lejer samt del i en Da Vinci operationsrobot, hvor der aktuelt er operationskapacitet svarende til  lejer 9 pr. uge. I Svendborg opereres på i alt 8 operationslejer pr uge.

 

Afdelingen har højt specialiserede funktioner indenfor udredning og behandling af blærecancer, øvre endoteltumorer, binyretumorer, neurologiske blærefunktionsforstyrrelser og vesikovaginale fistler, og regionsfunktioner indenfor prostatacancer, nyretumorer, urinvejssten og udredning af vandladningsproblemer hos børn.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling L indgår i flere multidisciplinære teams og samarbejdsrelationer på tværs af OUH og SDU både i forhold til det kliniske arbejde og forskning.

Der er en forskningsenhed med professor, post doc, phd studerende, forskningsårs-  og elite specialestuderende. Til forskningsenheden er udover afdelingens egen professor tilknyttet professor fra Institut for Molekylær Medicin, SDU og professor i Klinisk Experimentel Kirurgi  ligesom afdelingen har en adjungeret professor fra North Carolina, USA

 

Hovedarbejdssted

Urinvejskirurgisk Afdeling L OUH Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29

5000 Odense C  

 

For nærmere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Ulla Geertsen på tlf. 65412230 eller 22733625  

Du kan også læse mere om os på www.ouh.dk

 

Ansøgningsfrist

Torsdag den 15. august 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via HR Manager.

 

Ansættelsessamtale

Snarest efter ansøgningsfristen

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønningsnævn og Foreningen af Speciallæger og er omfattet af Ny Løn.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse her http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311