Vagtlæger til Natlægevagten i Region Syddanmark FAM (Fælles Akut Modtagelse), Odense

Ansøgningsfrist: 01/01/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Har du lyst til at medvirke til at løfte det natlige vagtberedskab for Region Syddanmarks patienter i en ny, regionalt organiseret natlægevagt? Hvor du bliver en del af et fagligt fællesskab med fokus på dit arbejdsmiljø og faglige udvikling? Så har du nu muligheden for at søge en stilling som timelønnet vagtlæge i Natlægevagten.  

 

Fra 1. februar 2024 skal lægevagten i Region Syddanmark betjenes af regionalt ansatte vagtlæger mellem kl. 23.00 – 08.00 alle dage. Vi søger derfor læger til at tage visitationsvagter og besøgs-/konsultationsvagter.

 

Den overordnede organisatoriske og faglige ledelse af Natlægevagten i Region Syddanmark overgår den 1. februar 2024 til Fælles Akut Modtagelse (FAM) i Odense. Der er årligt i alt ca. 125.000 kontakter – både telefonisk og som videokonsultationer, sygebesøg og fysiske konsultationer. Det planlægges, at disse funktioner skal videreføres, og at speciallæger i almen medicin (og læger med lignende kompetencer) fortsat skal være den centrale lægelige faglighed. Der vil fortsat være konsultationssteder på de fire største FAM i regionen.

 

Du vil blive ansat i FAM i Odense, som står for det faglige og driftsmæssige ansvar for Natlægevagten i Region Syddanmark i tæt samarbejde med AMK-vagtcentralen, som har ansvaret for at disponere de sygebesøg, der visiteres af visitationslægerne.

 

Dit mødested vil ved visitationsvagter enten kunne være i lægevagtens visitationslokaler i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg, Akut Visitationsenhed (AVE) på Odense Universitetshospital, AMK-vagtcentralen eller i eget hjem. Der vil være befordringsordning til de kørende læger.

 

Vi tilbyder

 • Fleksibilitet i forhold til antal vagter
 • Fokus på godt arbejdsmiljø
 • Mulighed for faglig udvikling og sparring, f.eks. ved behov for debriefing eller anden opfølgning efter alvorlige hændelser
 • Mulighed for at få installeret hjemmearbejdsplads ved varetagelse af mange visitationsvagter

 

Dine kvalifikationer

Du er enten:

 • Speciallæge i almen medicin
 • Hoveduddannelseslæge i almen medicin i fase 3
 • Vagtlæge med selvstændigt vagtydernummer jf. overenskomsten om almen praksis
 • Læge med solid og dokumenteret erfaring fra arbejdet i en lægevagt eller tilsvarende ordninger i Danmark eller andre lande. Dette vurderes individuelt.

 

Vi lægger vægt på at du

 • Er bevidst om, at en velfungerende natlægevagt ikke blot er afgørende for patienterne, men også for, at de øvrige akutte funktioner i regionen (på sygehusene og præhospitalt) fungerer optimalt
 • Er god til at samarbejde og vægter tværfaglighed højt
 • Konkret kan sætte patienten først – også i en hverdag, der til tider er højintens
 • Er en god kommunikator og dialogsøgende – eller sagt på en anden måde: holder den gode stil og den gode tone uanset situationens karakter

 

Honorering

Du vil blive ansat og honoreret efter den timelønsaftale for arbejde i lægevagten, som er indgået mellem RLTN og Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger med tilhørende tillæg for vagter om natten. Ansættelsen indebærer dermed, at der vil være løn under sygdom, og at du vil få feriepenge.

 

Du kan læse mere om organiseringen af natlægevagten og timetaksterne her: Natlægevagt Syd (regionsyddanmark.dk)

 

Ansøgningen

Din ansøgning behøver ikke have udformning som normalt, men skal indeholde oplysninger om, hvorvidt du er speciallæge i almen medicin, er fase 3 HU læge i almen medicin eller er læge med erfaring fra lægevagt eller tilsvarende ordninger.

 

Desuden skal du gerne oplyse, om du kan varetage visitationsvagter, besøg-/konsultationsvagter eller begge dele og også, om du har erfaring fra Region Syddanmarks lægevagtsordning.

 

Slutteligt bedes du oplyse, om du kan starte med at tage vagter fra februar 2024 eller senere.

 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Kamilla Kolberg Nielsen på Kamilla.Kolberg.Nielsen@rsyd.dk eller tlf. 23 24 70 45 eller konst. Ledende overlæge Dorte Jebjerg Sant på Dorte.Jebjerg.Sant@rsyd.dk eller tlf. 61 70 70 00, hvis du har spørgsmål.

 

Der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelse.