Uummannaq – Vikariat som regionslæge EFTERLAD EN LILLE DEL AF DIT HJERTE - REGIONSLÆGE SØGES TIL UUMMANNAQ Et vikariat som regionslæge på Uummannaq sundhedscenter er ledig til besættelse i perioden fra 1.november 2017 til 30. april 2018. Der er mulighed for kortere ansættelse.

Dette job er udløbet

Ansøgeren kan være en yngre læge med interesse for gynækologi-obstetrik eller almen medicin, eller en læge med speciallægeanerkendelse i almen medicin. Kendskab til anæstesi og/eller selvstændig kirurgisk færdighed vil være en fordel, men er ingen betingelse. Der er mulighed for vikariat. Ansættelse i Grønland giver dispensation i op til 1 år for 5-årsreglen.

Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Uummannaq, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Sygehuset varetager den primære sundhedstjeneste for Uummannaq og for de syv omkringliggende bygder.

Uummannaq har ca. 2.500 indbyggere fordelt i byen og dens syv bygder. Du vil komme til at opleve det virkelige Grønland, med midnatssol fra maj til august, og vintre hvor solen ikke når over horisonten, men hvor landskabet lyses op af sne, stjerner og nordlys. I perioden vikariatet strækker sig over, når du at opleve vinteren med mulighed for hundeslæde ture, foråret og til sidst den smukke grønlandske sommer.

Om Uummannaq, din kommende arbejdsplads og generelle regler omkring skat, sprog kan du med fordel læse om i denne håndbog: http://mags.datagraf.dk/dgs/4/17

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om organisationen og om andres oplevelser med at bo i Grønland. Hvis du har lyst til at se billeder og læse mere om Uummannaq se: http://www.greenland.com/da/destinationer/nordgroenland/uummannaq/  

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende linkhttps://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/generelt/ophold_groenland_og_faeroeerne.htm

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Ansættelsen, herunder til- og fratrædelsesfrirejse, sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen. Find din overenskomst her. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra

YDERLIGERE INFORMATION

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Luit Penninga på telefon +299947121 eller på e-mail LUPE@PEQQIK.GLGenerelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Johnsen Lynge på telefon +299 34 42 15 eller på e-mail:GIJO@PEQQIK.GL