Uummannaq – Læger Vi søger to regionslæger til Uummannaq sundhedscenter med tiltrædelse hhv. den 16. maj 2018 og 1. august 2018 eller efter aftale. Vi kan både tilbyde faste stillinger eller vikariater.

Dette job er udløbet

Du kan enten være yngre læge med interesse for gynækologi-obstetrik eller almen medicin, eller en læge med speciallægeanerkendelse i almen medicin. Kendskab til anæstesi og/eller selvstændig kirurgisk færdighed vil være en fordel, men er ingen betingelse. Der er mulighed for vikariat. Ansættelse i Grønland giver dispensation i op til 1 år for 5-årsreglen.

Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Uummannaq, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Sygehuset varetager den primære sundhedstjeneste for Uummannaq og for de syv omkringliggende bygder.

Uummannaq har ca. 2.500 indbyggere fordelt i byen og dens syv bygder. Du vil komme til at opleve det virkelige Grønland, med midnatssol fra maj til august, og vintre hvor solen ikke når over horisonten, men hvor landskabet lyses op af sne, stjerner og nordlys.

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om organisationen og om andres oplevelser med at bo i Grønland. Hvis du har lyst til at se billeder og læse mere om Uummannaq se: http://www.greenland.com/da/destinationer/nordgroenland/uummannaq/

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.
Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende regler og overenskomst.
Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster
Ansøgningsfrist: 22. april 2018

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Jens Ole Laursen på tlf. (+299) 94 32 11 eller på e-mail: jela@peqqik.gl. Eller ved ledende regionssygeplejerske Arnannguaq Blytmann på tlf. (+299) 94 71 22 eller på e-mail: arbl@peqqik.gl.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 22. april 2018