Upernavik – To regionslæger Læger søges til Upernavik, Nordgrønland

Dette job er udløbet

Vi søger to læger til Upernavik Sundhedscenter med tiltrædelse hhv. den 1. juni 2018 og 20. juli 2018 eller efter aftale. Vi kan både tilbyde faste stillinger eller vikariater.

Upernavik Sundhedscenter er bemandet med to læger, der primært varetager almen-medicinske funktioner herunder også forebyggelse og sundhedsfremme. Opgaverne løses i et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter, tolke og alle andre faggrupper. Visse funktioner foregår i samarbejde med regionssygehuset i Ilulissat f.eks. sundhedspleje og jordemoderopgaver.

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i bred forstand i ambulatoriet, hvor der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Der foregår ikke fødsler i Upernavik. Patienter, der kræver akutte kirurgisk indgreb, flyttes til regionssygehuset i Ilulissat eller til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, men du skal være parat til at gøre dem klar til transporten. Sundhedscenteret råder over et netværk af speciallæger i såvel Nuuk som Danmark, der fungerer som tætte samarbejdspartnere både telefonisk/telemedicinsk i det daglige og i forbindelse med deres ophold i Upernavik i forbindelse med specialistrejserne.

Telemedicin benyttes i vid udstrækning i forbindelse med betjening af sundhedscenterets mange bygder, men der foregår også bygdebesøg, hvor lægen rejser ud i bygden og tilser patienterne.

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om organisationen og om andres oplevelser med at bo i Grønland. Hvis du har lyst til at se billeder og læse mere om Upernavik se: https://visitgreenland.com/da/destinationer/upernavik/

 For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende regler og overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Jens Ole Laursen på tlf. (+299) 94 32 11 eller på e-mail: JELA@PEQQIK.GL. Eller ved ledende regionssygeplejerske Arnannguaq Blytmann på tlf. (+299) 94 71 22 eller på e-mail: ARBL@PEQQIK.GL.  

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. (+299) 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL.

Ansøgningsfrist: 22. april 2018