Uklassificeret stilling som reservelæge En stilling som vikar for reservelæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse i perioden 1. februar 2019 - 31. juli 2019. Evt. med mulighed for forlængelse. Vi ser gerne at ansøger har pædiatrisk erfaring

Dette job er udløbet

Børn og Unge Afdelingen varetager pædiatrien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsgrundlag på ca. 300.000 borgere.
Afdelingen består af 2 sengeafsnit, en akutmodtagelse og en klinik. Den samlede aktivitet i 2017 var på ca. 5.000 indlæggelser og 9.000 ambulante besøg.

Den fælles afdelingsledelse består af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte modtager præmature børn fra uge 28+0 og øvrige syge nyfødte og spædbørn op til 3 måneders alderen. Afsnittet har 15 sengepladser og der samarbejdes tæt med Barselsafdelingen og Fødeafdelingen.

Børn og Unge Afsnit modtager børn fra spædbarnsalderen til og med 17 år. Afsnittet har 21 sengepladser, herunder 5 senge i Børn og Unge Akutmodtagelsen, som er døgnåbent for børn og unge med pædiatriske diagnoser. Cirka 80 % af børnene udskrives efter en kort observationsperiode til hjemmet evt. med senere ambulant opfølgning. Børn og Unge Afsnittet har plejeansvaret for børn og unge med kirurgiske og ortopædkirurgiske sygdomme op til 17 års-alderen.

Børn og Unge Klinik er opdelt i specialklinikker med allergi, diabetes, endokrinologi, nefrourologi, gastroenterologi, neuropædiatri, kardiologi, neonatologi, socialpædiatri og en almenpædiatrisk klinik. Der er etableret astmaskole til familier med børn med astma og diabetesskole for børn med diabetes. Vi har regionsfunktion for familieambulatoriet i samarbejde med obstetrisk afdeling og AUH, Skejby.

Afdelingen er uddannelsessted for medicinstuderende, yngre læger, jordemoderstuderende, lægesekretærelever, sygeplejestuderende og falckreddere. Desuden modtager afdelingen hvert år et antal erhvervspraktikanter. Vi er en afdeling der har fokus på uddannelse og supervision i ambulatoriet af yngre læger med både supervisionsambulatorier og parallelambulatorier. Vi har ligeledes fokus på at yngre læger deltager i forskningsprojekter og artikelskrivning.

Vagt
Der er etableret to vagtlag. Forvagtslaget består af læger i HU-stilling/almen praksis, læger i introduktionsstilling og læger i HU-stilling/pædiatri på 1.-2. år. Der er bagvagt i tilstedevær. Bagvagtslaget består af overlæger, afdelingslæger og læger i HU-stillinger/pædiatri på 3.-4. år
Der er etableret overlægeberedskabsvagt når HU-læger har bagvagt.

Stillings- og funktionsbeskrivelse reservelæge november2018.pdf

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Charlotte Søndergaard på tlf. 78433614 eller 29263595.
 
Du kan søge jobbet online på www.vest.dk/job ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Husk at mærke ansøgningen.
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 14. december 2018.
Evt. samtaler afholdes den 20. december 2018 eller efter nærmere aftale
 
Praktiske oplysninger:
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.