Uklassificeret reservelægestilling til Plastikkirurgisk afdeling Z, OUH Odense Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z Odense

Ansøgningsfrist: 12/11/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Stillingen er tidsbegrænset ansættelse på 12. mdr. Fra 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Tiltrædelse
1. januar 2022 eller efter aftale.

 

Plastikkirurgisk afdeling Z er en dynamisk, travl og særdeles spændende universitetsafdeling med stort set alle funktioner på basis, regionalt og højt specialiseret niveau, samt en stor og aktiv forskningsenhed.

Foruden plastikkirurgisk afsnit, består afdelingen også af Universitetscenter for sårheling, samt Brystkirurgisk Center.

Det plastikkirurgiske speciale er bygget op om rekonstruktive problemstillinger, og kirurgisk teknik til dette frem for organsystemer. Foruden hudens kræftsygdomme varetager specialet rekonstruktioner og korrektioner af forandringer efter behandling af kræft, anden sygdom, traumer og udviklingsanomalier.

Patienter og de kirurgiske opgaver, er præget af stor variation, derfor arbejder man i specialet med den individuelle løsning frem for det standardiserede indgreb.

Uddannelsen baserer sig i vidt omfang på klassisk kirurgisk mesterlære, og specialet har et stort element af tværfagligt samarbejde.

Ansøger deltager i vagt efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til aftale mellem Danske Regioner og FAYL.

Ansøgningsfrist
12. november 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler
Forventes afholdt i uge 47 2021.

Yderligere informationer
Kontakt ledende overlæge Anders E. Gravergaard på tlf. 29 25 70 33, el. specialeansvarlig overlæge Vivi Bakholdt på tlf. 61 10 84 91.

Vi glæder os meget til at høre fra dig.