Uklassificeret reservelægestilling til Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z Odense

Ansøgningsfrist: 11/07/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Stillingen er med funktion i både plastikkirurgisk afsnit og Universitetscenter for sårheling.

Tidsbegrænset ansættelse på 12 mdr. Fra 1. september 2022 – 31. august 2023.

Plastikkirurgisk Afdeling Z er en dynamisk, travl og særdeles spændende universitetsafdeling med stort set alle funktioner på basis, regionalt og højspecialiseret niveau samt en stor og aktiv forskningsenhed.

Foruden plastikkirurgisk afsnit, består afdelingen også af Universitetscenter for sårheling og Brystkirurgisk center.

Det plastikkirurgisk speciale er bygget op om rekonstruktive problemstillinger, og kirurgisk teknik til dette fremfor organsystemer. Udover hudens kræftsygdomme varetager specialet rekonstruktioner og korrektioner af forandringer efter behandling af kræft, anden sygdom, traumer og udviklingsanomalier.

Patienter og de kirurgiske opgaver er præget af stor variation, derfor arbejder man i specialet med den individuelle løsning fremfor det standardiserede indgreb. 

Uddannelsen baserer sig i vidt omfang på klassisk kirurgisk mesterlære, og specialet har et stort element af tværfagligt samarbejde.

Ansøger deltager i vagt efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til aftale mellem Danske Regioner og FAYL.

Ansøgningsfrist
Mandag den 11. juli 2022 

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 28.

Yderligere informationer
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Anders E. Gravergaard på tlf. 29 25 70 33 eller uddannelsesansvarlig overlæge Camille Bille på tlf. 30 55 50 25.

Vi glæder os til at høre fra dig.