Uklassificeret reservelægestilling, Ortopædkirurgisk Afd. O, OUH Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 09/12/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En uklassificeret reservelægestilling i  Ortopædkirurgisk afdeling er ledig med besættelse 1. marts 2023 til 31.08.23, eller efter aftale.

Ortopædkirurgiskafdeling er en stor dynamisk, travl og spændende afdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde. Vi tilstræber en god tone og et godt arbejdsmiljø og er afhængig af, at alle bidrager til fællesskabet.

Vi søger en reservelæge til at indgå i forvagtslaget i Svendborg. Forvagtslaget varetager primært skadestuearbejde samt skade-ambulatorie.

Skadestuen er lægebemandet fra kl 8 til kl 21. Der er fysisk en forvagt til stede i skadestuen i den periode. Der er speciallæge bagvagt i huset som supervisere forvagten. Derudover er der behandlersygeplejersker.

I skadeambulatoriet vil reservelægen typisk se patienter, som kommer til opfølgning på deres skadestuebesøg, det kan f.eks være kontrol af et brækket håndled eller en sårskade. Skadeambualtoriet er superviseret af speciallæge.

Der er introduktionsprogram med sidemandsoplæring i forbindelse med opstart.

Løn- og ansættelsesvilkår iht. Aftale med Danske Regioner og FAYL.

Yderligere oplysninger fås ved uddannelsesansvarlige overlæge Bjarne Christensen (tlf.nr 2280 0860)

Ansøgningsfrist d. 09.12.22. der vil herefter blive afholdt ansættelsessamtaler.

 

Vi glæder os til at høre fra dig