Uklassificeret reservelægestilling, Anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus En uklassificeret reservelægestilling i anæstesiologi er ledig til besættelse 01.12.18 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Stillingen er forbeholdt reservelæger med gennemført introduktionsforløb i anæstesiologi eller reservelæger, der efterfølgende har lyst til en introduktionsuddannelse i anæstesiologi. Stillingen er af et års varighed.

Som læge i stillingen får du en introduktionsperiode med fokus på at oparbejde de anæstesiologiske samt intensive kompetencer der skal bestrides for at kunne gå i vagt.

Holbæk Sygehus er et akutsygehus med traumeoptag. På hospitalet findes foruden anæstesi også specialerne parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, intern medicin (med bl.a. kardiologi, nefrologi, lungemedicin og geriatri), pædiatri med neonatologi samt diagnostisk radiologi.

På afdelingen er et forvagts- og et bagvagtslag. Som reservelæge indgår man i forvagtslaget.

Dagtiden bliver delt imellem funktion på operationsgangen, med ansvar for enten de ortopædkirurgiske, gynækologiske/obstetriske eller parenkymkirurgiske lejer, og stuegang på intensiv afsnittet. Der vil desuden være mulighed for at bedøve til DC-konverteringer samt få god erfaring med anlæggelse af CVK, hæmodialysekateter, føde-epidural og a-kanyle.

Vagttiden består af en forvagt og en bagvagt, begge i tilstedeværelsesvagt. Som forvagt har man ansvar for intensivafsnittet inkl. akutte tilsyn på andre afdelinger samt visitation til intensiv, superviseret af bagvagten. Derudover indgår man som en del af hjertestopholdet samt er traumeleder for traumeteamet.

Vi kan tilbyde

  • God supervision
  • En afdeling med god stemning og godt arbejdsmiljø
  • Rig mulighed for intensiv erfaring, både i dagtid og i vagten
  • Traumelederfunktion
  • Erfaring med anæstesi til både elektive- og akutte patienter
  • Superviseret anæstesi til børn

Henvendelse vedrørende stillingen eller afdelingen kan rettes til uddannelsesansvarlig overlæge David Høen-Beck, 61 30 83 91 eller til yngre læge Simon Strøyer, 27 85 05 58.

Ansøgningsfrist 23.11.18

Ansættelsessamtaler i den efterfølgende uge

Kontaktperson(er):

Navn: David Høen-Beck
Stilling: Uddannelsesansvarlig overlæge
Email: dho@regionsjaelland.dk
Mobile: 61308391

Navn: Simon Strøyer
Stilling: Reservelæge i intro
Email: sistr@regionsjaelland.dk

 

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.