Uklassificeret reservelægestillilng til Psykiatrisk afdeling i Vejle Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 31/05/2019 Psykiatrisk Afdeling

Psykiatrisk afdeling i Vejle tilbyder uklassificeret reservelægestilling til en reservelæge, der kan bidrage positivt til afdelingens udvikling med fokus på kvalitet, anvendelse af ny teknologi og forskning, med det sigte at styrke den ambulante indsats og reducere anvendelsen af tvang. 

Stillingen ønskes besat: 1. august 2019 eller efter aftale.

Den psykiatriske hovedfunktion i Vejle omfatter udover PAM, Psykiatriske sengeafsnit i Vejle, samt lokalpsykiatrier med almenpsykiatriske afsnit i Kolding, Vejle og Fredericia og Gerontopsykiatrisk enhed i Fredericia og et Oligofreniteam i Vejle.

Om stillingen

Som reservelæge er du ansvarlig for undersøgelse og behandling af patienterne i eget afsnit/ team alt efter behov. Dette ansvar deles med en overlæge.

Derudover tæller opgaverne bl.a.:

  • Deltage i vagtfællesskab i PAM
  • Afvikling af stuegang.
  • Deltagelse i tværfaglige konferencer.
  • Indgå i ambulatoriearbejde, herunder terapeutiske forløb.
  • Deltagelse i kliniske konferencer.
  • Deltagelse i lægemøder mv.
  • Tilbud om at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden
  • ECT efter oplæring og samarbejde med ECT-koordinerende sygeplejerske.

Krav og kompetencer

Du har opfyldt de formelle krav, dvs. har gennemført KBU-ansættelse og du har interesse for udvikling i det psykiatriske område, samt at du vil påtage at arbejde konstruktivt og tage medansvar i forhold til udredning og behandling af patienter med psykiske lidelser.

Vi tilbyder

Ved afdelingen er der etableret et fast undervisningsprogram for yngre læger, ligesom der tilbydes supervision af psykoterapeutisk arbejde.

Forvagtslaget er tilstedeværelsesvagt.

Derudover tilbyder vi:

  • God oplæring og introduktion.
  • Faglig sparring med dygtige lægekollegaer og øvrige medarbejdere, herunder afdelingens psykologer.

Psykiatrien i Region Syddanmark har som målsætning at tilstræbe, at den psykisk syge får en tilværelse så nær egne præmisser som muligt, så det normale miljø opretholdes. Dette forsøges sikret ved at opretholde et godt samarbejde mellem distriktspsykiatrien og sengeafdelingen, så behandlingen opleves sammenhængende for patienten.

Yderligere information 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen Mobil: 5171 7423