Uklassificeret reservelæge ved anæstesiologisk afdeling.

Dette job er udløbet
1 stilling som uklassificeret reservelæge ved anæstesiologisk afd.
Ønskes besat per 01.09.19  til 31.08.20  eller efter aftale. Ansøgere der har gennemført introduktionsuddannelse i anæstesi foretrækkes.2-holdsdrift med rådighedstjeneste fra vagtværelse. Der er 2 vagtlag.

Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lisbeth Kidmose, Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Randers, tlf. 78420501
Ansøgningsfrist den  13.06.19  kl. 12.00.
Samtaler foregår i uge 25.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.