Uklassificeret reservelæge til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Som uklassificeret reservelæge ved Operation og Intensiv indgår man i forvagtslaget,
Det forventes, at man har gennemført introduktionsuddannelsen i det anæstesiologiske speciale.
Som uklassificeret reservelæge deltager man, under tæt supervision af en speciallæge, i modtagelsen af de mest akutte patienter herunder traumemodtagelse, AMT kald (akut medicinsk kald) osv.
Derudover beskæftiger man sig med anæstesi til patienter på operationsgangen, anlæggelse af epiduralkateter til fødende, blokadeanlæggelse i skadestuen og andre forefaldende anæstesi relevante opgaver i samarbejde med afdelingens øvrige læger.

Om afdelingen/centret
Operation og Intensiv HEM Viborg har ca. 330 medarbejdere og leverer anæstesi- og operationsassistance på operationsgangen og dagkirurgisk afsnit. Derudover ydes assistance til anæstesi til ECT, DC konvertering, MR skanning, Specialtandplejen mm.
Afdelingen råder over en stor opvågningsafdeling samt en Intensiv afdeling med 10 senge.
Der er 31 læger på afdelingen fordelt på 1 Ledende overlæge, 16 overlæger, 4 afdelingslæger samt 10 uddannelseslæger.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse (OBS undtagelser – jf. retningslinje vedr. indhentelse af børneattester).

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, afdeling/center.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Carsten Søndergaard Poulsen på tlf. 7844 5201

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 14/11 – 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 19/11 – 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale