Uklassificeret reservelæge til Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital En uklassificeret stilling som læge i specialet klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse fra den 1. marts 2022 til 31. august 2022. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital arbejder i teams, der tager sig af både patienter og de genetiske analyser, der hører til inden for teamets område. Teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. F.eks. tager det prænatale team sig af både genetisk rådgivning i forbindelse med graviditet, MDT med føtalmedicinerne og har ansvaret for den lægelige fortolkning og svar af array-CGH, prænatale genpaneler m.m. Neuroteamet har både den genetiske rådgivning af patienter med neurogenetiske sygdomme og står for fortolkning og svar af de relaterede analyser i laboratoriet. Vi har i alt dannet otte teams: Onko, Prænatal, Neuro, Nyre/DSD, Hud, Lever/galde/hæmofili, Hjerte og MR/sjældne.

Om vores afdeling

  • Vi varetager alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk udredning/rådgivning, præ- og postnatal cytogenetisk diagnostik og præ- og postnatal molekylærgenetisk diagnostik
  • Vi er aktuelt ca. 63 medarbejdere, herunder 7 overlæger, 4 afdelingslæger, 9-10 uddannelseslæger, 7 molekylærbiologer, 6 sygeplejersker/genetiske vejledere, 16 bioanalytikere, 9 sekretærer og 4 stamtræstegnere
  • Vi har 11 højt specialiserede funktioner og deltager i flere forskellige ERN
  • Vi har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat. Vi har et rigtig godt uddannelsesmiljø og har meget stor søgning til I-stillinger
  • Vi understøtter multidisiplinært samarbejde med mange forskellige afdelinger
  • Afdelingen har stor forskningsaktivitet. Vi har to professorer, 6 kliniske lektorer, 1 adjunkt, 3 post-docs og 5-6 PhD studerende
  • Vi har travlt, men har et godt arbejdsmiljø
  • Vi efterlever AUH’s værdier:

Dialog, dygtighed og dristighed.

Som læge på Klinisk Genetisk Afdeling vil du have selvstændige patientforløb i ambulatoriet. Der vil være ugentlige dagvagter, hvor der bl.a. visiteres prøver til laboratoriet, ydes rådgivning til læger fra andre specialer og deltagelse i besvarelser af laboratoriets analyser.

Du vil desuden deltage i afdelingens tværdisciplinære konferencer.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside her

Der lægges vægt på, at du har interesse for tværfagligt samarbejde, samt ønsker at indgå i afdelingens forskningsmæssige aktiviteter.

Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anders Bojesen på 7845 5500.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5, 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.