Uklassificeret reservelæge til Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge På Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, er en stilling som uklassificeret reservelæge (mellemvagt) ledig til besættelse fra 01.09.17.

Dette job er udløbet

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ortopædkirurgisk Afdeling

Afdelingen er en uddannelsesafdeling for flere niveauer (blok, intro, hoveduddannelse).

Til den aktuelle stilling, som er enkelt stillingsklassificeret i ortopædkirurgi, er der tilknyttet et uddannelsesprogram.

For at opnå de nødvendige kompetencer i skadestuearbejdet og akut arbejdet, vil ansøgeren de første to måneder gøre tjeneste i Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge.

Dagarbejdet på Sjællands Universitetshospital Køge foregår på operationsgangen, i ortopædkirurgisk ambulatorium og afdelingens sengeafdelinger. Vagtarbejdet udføres som mellemvagt på Sjællands Universitetshospital Køge sammen med afdelingslæge/1. reservelæge i tilstedeværelsesvagt (bagvagt).

I vagten på Sjællands Universitetshospital Køge foretager mellemvagten akutte operationer under vejledning af bagvagten.

Der er 12 læger i vagtlaget.

Kvalifikationer

Ansøgere, der har gennemgået klinisk basisuddannelse eller turnus.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kim Schantz, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, 47 32 33 01, KSC@regionsjaelland.dk eller overlæge Susanne Mallet, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, 47 32 34 28, SKM@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 24.07.17