Uklassificeret reservelæge, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg I Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg er en 1-årig uklassificeret reservelægestilling i kirurgi ledig til besættelse pr. 1/1 2019 eller snarest muligt.

Dette job er udløbet

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi omfatter såvel et kirurgisk og som et mammakirurgisk afsnit.

Om stillingen/afdelingen
Som reservelæge vil du i dagtiden udelukkende være beskæftiget inden for kirurgi.
Ved særligt ønske om mammakirurgi kan dette aftales nærmere.

Du vil blive indplaceret som mellemvagt. Vagten er 8-skiftet, 2-delt.
Der kan i vagten være opgaver i urinvejskirurgi og karkirurgi.
Alle ugens 7 dage bliver forvagten passet af akutafdelingen fra 8-23.
Den kirurgiske/gastroenterologiske bagvagt er døgndækkende i tilstedeværelsesvagt.

Afdelingen prioriterer undervisning højt og har vundet YDK´s uddannelsespris 2015. Der etableres hvert semester sædvanligvis 1-2 dage med operative øvelser på grise på Forskningsinstitutionen Foulum. Yngre læger i uddannelsesstillinger deltager på skift.

I tilknytning til operationsgangen findes et træningslaboratorium med simulator til såvel laparoskopi som endoskopi.
Der er fri adgang til træningslaboratoriet efter fornøden introduktion.

Herudover tilbydes du deltagelse i MIUC-kurser i regi af Uddannelsesregion Nord.

Som reservelæge har du mulighed for at deltage i afdelingens forskning. Der er i afdelingen ansat en forskningsansvarlig overlæge.

Her er en stillings- og funktionsbeskrivelse.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle,
tlf.78446301 eller Uddannelsesansvarlig Overlæge Poul-Erik Lundbech 78446479.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID , oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 17/12 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale